Bc. Daniela Machylová, MBA

Zakládající členka spolku, HR, projektová manažerka, koučka, odborná konzultantka profesního uplatnění

Nezištnou pomoc druhým vnímám jako nedílnou součást mého života. Při dobře cílené podpoře potřebným jsem potěšena tím, že jsem mohla přispět k jejich duševní pohodě, získání pocitu sebevědomí, sebedůvěry, seberealizace. 

Jsem nadšenec do seberozvoje a celoživotního vzdělávání.

V neziskovce se starám o projety, vyhledávání financování, HR, péči o kolegy, dárce a sponzory.

Jsem koordinátorkou projektového týmu Akademie třetího věku ve spolupráci s Vysokou školou aplikované psychologie. 

Vedu kariérové poradenství – opětovně zjišťujeme problém matek na mateřských dovolených při návratu do pracovního procesu. Po letech strávených doma mají často pocit, že umí jen rodit děti. Jejich dovednosti již jen ze zajištění fungování rodin jsou nemalé, proto si klademe za cíl pomoci jim v návratu do pracovního procesu. To může začít sepsáním adekvátního životopisu a motivačního dopisu, a dále podporou při samotném vyhledávání volných pracovních pozic na portálech k tomu určených. Dále jsme připraveni v rámci koučinku pomoci hledání zdravého sebevědomí a uvědomování si vlastní ceny. Jeden ze zakladatelů neziskové organizace je certifikovaný kouč, dlouholetý manažer a personalista.

Profesní zkušenosti

Česká pošta, s. p. Vedoucí oblastní pošty Litoměřice 1
1.7.2019 – dosud

Česká pošta, s. p., několik různých pracovních pozic
1.6.1992 – 2019

Vedení cca 100 podřízených na 40ti pobočkách okresu, jejich motivace, hodnocení. Odpovědnost za plnění obchodních plánů, dodržování bezpečnosti a provozní kvality. Vedení pracovních porad, prezentace výsledků. Důraz na klientskou spokojenost, komunikace s klienty i podřízenými.

  • Dlouhá léta vedu mnohočlenné pracovní týmy a odpovídám za obchodní výsledky. Kromě toho i za provozní kvalitu, klientskou spokojenost, jsem odpovědna za personální obsazení poboček okresu Litoměřice.

  • Odpovídám za rozvoj a další vzdělávání svého týmu, posilování jejich kompetencí a zvyšování kvalifikací. Protože jsem u svého zaměstnavatele zaměstnána přes 30 let, k tomu mám i poštovní školu, zvažuji, zda mě samotnou má firma rozvíjí. Proto jsem se vydala na dráhu sebevzdělávání a rozšiřování obzorů mimo poštu.

  • V roce 2018 jsem nastoupila na VŠAPs Terezín, obor Personální a interkulturní management. Při studiu jsem měla možnost zúročit své dosavadní profesní úspěchy, zároveň jsem však poznala řadu lidí mimo svůj obor. Svůj tým a celou svou práci mám hodně založený na vztazích – a i přes to, že jsem manažer, nepoužívám sílu, ani "cukr a bič".

  • V první polovině roku 2022 jsem absolvovala koučovací výcvik – posílila jsem svou empatii, vnímání druhého, neodsuzování a nehodnocení. V červnu 2022 jsem ho zakončila složením závěrečné zkoušky a získala Certifikát kouče.

  • Studuji na IVPP, s. r. o., ve Stráži pod Ralskem obor MBA v pomáhajících profesích – zajímá mě jedinec vs. svět, jeho fungování v kontextu rodiny i společnosti včetně všech ohrožujících vlivů.

Vzdělání

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Veřejná a sociální politika a lidské zdroje, navazující magisterské studium
2023 - dosud

Integrované Vzdělávání Pomáhajících Profesí,  Stráž pod Ralskem
Psychosociální výcvik pro pomáhající profese a osobní rozvoj, akreditace MPSV a MŠMT 
2023 - dosud 

Koučovací výcvik při VŠAPs Terezín vedený Mgr. P. Růžičkou
2022, Získání certifikátu kouče

IVPP, s. r. o., při AVS, Stráž pod Ralskem
Studijní program MBA pro pomáhající profese, ukončeno závěrečnou zkouškou s titulem MBA 
2021 – 2023

Vysoká škola aplikované psychologie Terezín
Obor Personální a interkulturní management, ukončeno státní závěrečnou zkouškou s titulem Bc.
2018 – 2021

SOU spojů Varnsdorf, Spojový manipulant
Ukončeno maturitní zkouškou
1988 - 1992

Získané certifikáty, osvědčení:
Vzdělávací programy:

  • Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny
  • Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace
Vytvořte si webové stránky zdarma!