Naše projekty

Máte tip na projekt který by byl potřebný? Napište nám prosím e-mail na nativitas.ltm@gmail.com nebo využijte jednoduchý formulář níže.


PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA
Bezpečné sdílení pocitů a emocí.
Pomůžeme vám se zorientovat v obtížné situaci. 

Byla Vám doporučena odborná psychoterapeutická pomoc nebo návštěva klinického psychologa a čekací lhůta je dlouhá? Přijďte k nám sdílet co Vás tíží.

Máte pocity ve smyslu "nejsem blázen, abych chodil na terapie nebo k psychologovi"? I pro Vás jsme tu s naší službou základní psychosociální podpory.


Psychosociální podpora

Nabízíme možnost pro bezpečné sdílení pocitů a emocí.
Pomůžeme vám se zorientovat a poradíme v obtížné situaci. 

Psychosociální podpora nenahrazuje systematickou psychoterapii, jedná se zejména o podpůrné kroky. 

Psychosociální podpora umí mimo jiné podat potřebné informace a kontakty, zároveň je schopna poradit postupy a přehledně nabídnout konkrétní možnosti v sociálním systému.

V případě potřeby doporučíme další odbornou pomoc, například klinického psychologa, psychoterapeuta a podobně.

Díky multidisciplinárnímu týmu našich externích konzultantů a dobrovolníků z praxe dokážeme pomoci v nejrůznějších oblastech.

V případě zájmu si sjednejte schůzku s Maruškou tel: 777 806 922, Danielou tel: 604 691 777 nebo Václavem tel: 773 607 538 nebo e-mailem nativitas.ltm@gmail.com , případně využijte formulář níže.

Cena od 250,- Kč/h.
Řešíme individuálně, dle dohody a aktuálních možností klienta.
Jsme nezisková organizace, která chce lidem pomáhat, proto nabízíme individuální nacenění služeb za přijatelné ceny pro všechny.
Hledáme financování i pro tento projekt a děkujeme za jakoukoliv podporu k pomoci potřebným získat důležité služby za dostupné ceny.

Nemusíte se ostýchat. Současně doba klady nadměrnou zátěž na psychiku člověka a  psychosociální kondice je u mnoha, včetně mladých lidí, ve zhoršeném stavu.
Statisticky je doložen zvýšený nárůst depresí, úzkostí i suicidálních tendencí. Psychologických odborníků je nedostatek a čekací lhůty značně dlouhé.
Proto přicházíme s touto službou, při které můžeme naše psychologické a psychosociální znalosti a dovednosti získané jak studiem na Vysoké škole aplikované psychologie, tak v rámci MBA studia pro pedagogy a pomáhající profese, dalších akreditovaných kurzů i v návaznosti na psychosociální výcvik.
Maruška má další kompetence získané při studiu jednooborové psychologie FF UPOL. Viz podrobnější informace v sekci Náš tým jednotlivě u zakládajících členů a našeho multidisciplinárního týmu externích konzultantů a dobrovolníků s odbornými zkušenostmi z praxe.

Společně s respektem
Kurz zaměřený na denní realitu života 

Pro děti a mládež ve věku 12-18 let.

Od května do listopadu 2024 pravidelná setkání čtvrtky 15:30-17:00 (16-17:30).

Start 16.5.2024 - úvodní setkání.

Více informací zde

Konference Svět 2030: Na mou duši - VŠAPs Terezín 30. 5. 2024

Nativitas, VŠAPs a pme Familienservice | život do firmy zvou na mezinárodní vědeckou konferenci a festival Svět 2030: Na mou duši.

Zhoršující se duševní zdraví bije na poplach a péče o něj se stává prioritou.

Termín: 30. 5. 2024 

Místo konání konference: Vysoká škola aplikované psychologie (VŠAPs), Terezín, Akademická 409.

Nad akcí převzal záštitu hejtman ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Projekt podpořen Ústeckým krajem.

Program a více informací zde

Akademie třetího věku - Psychologie pro každý den
O B S A Z E N O  - registrace zájemců pro další školní rok 2024/2025 se připravuje
Ve spolupráci s Vysokou školou aplikované psychologie Terezín otevíráme vzdělávání formou akademie třetího věku (A3V), s názvem programu Psychologie pro každý den.
Účastníci nejsou limitováni věkem.
 

Školní rok 2023/2024 je obsazen, kapacita auly v počtu 100 účastníků je přeplněna.
V případě zájmu o účast v dalším termínu prosím kontaktujte studijní oddělení VŠAPs.

Hledáme financování pro tento projekt. Prvním přispěvatelem na spuštění projektu a necelé dva měsíce provozu A3V je město Terezín - děkujeme.

Více informací o A3V zde.

HOPík gym - cvičení pro rodiče s dětmi do tří let

Hledáme financování pro tento projekt, abychom mohli nabídnout cvičení i rodičům, pro které je v současné době ekonomicky nákladné, například maminky samoživitelky.

Více informací zde.

Další plánované projekty
Chystáme několik dalších projektů, pro které hledáme financování.

> SM Smíšek - senior. Cvičení pode MUDr. Richarda smíška pro posílení spirální stabilizace páteře. Rádi bychom vytvořili další lekce cenově přístupné seniorům, což se bez dotace neobejde. Cvičení je realizováno v prostorách multifunkčního sálu v Jezuitské ulici za standardní poplatky.

> Mezigenerační setkávání pro děti, mládež a seniory s programem od společného tvoření s malými dětmi po pomoc s mobilními telefony a tablety od mládežníků.

> Aktivity pro správné využití volného času dětí a mládeže.

> Harmonická komunikace - Cílem tohoto projektu je osvojení harmonické komunikace mezi 2 lidmi, popř. v menší skupině jak na úrovni rodiny či vztahů osobního nebo pracovního života tak, aby obě strany dosáhly pocitu vítězství - úspěchu, tedy situace výhra - výhra. Tato situace je pokaždé potřebnou podmínkou pro další úspěšnou spolupráci.

> Edukační činnost dětí, mládeže i rodičů ve smyslu škodlivosti nadužívání sociálních sítí a nadměrného trávení času na internetu, u PC, mobilních telefonů, tabletů a herních zařízení.

> Aplikované kariérové poradenství - pomoc s profesním uplatněním osobám 55+ a rodičům na rodičovských dovolených při návratu do pracovního procesu.
Po letech strávených doma mají často pocit, že umí jen rodit děti. Jejich dovednosti již jen ze zajištění fungování rodin jsou nemalé, proto si klademe za cíl pomoci jim v návratu do zaměstnání. Podobně cílíme na osoby 55+, kteří hledají nové pracovní místo.

Jak na to?

  • Individuálním přístupem, posilováním osobnostních předpokladů, sebejistoty a rozvojem sebeprezentačních dovedností s video tréninkem.
  • Praktickým aplikovaným způsobem, například nácvikem vstupních pohovorů v modelových situacích s video tréninkem.
  • Pomoc při sepsáním kvalitního životopisu a motivačního dopisu.
  • Pomocí a podporou při samotném vyhledávání volných pracovních pozic na portálech k tomu určených, jejich filtrování, vytvoření profilu na LinkedIn, nastavení vhodného obsahu a další.

> Základní psychologická podpora a poradenství osobám se zhoršenou psychickou kondicí. Aktivity zaměřené na zlepšení psychosociální kondice, snížení a prevence sociálně patologických jevů ve společnosti s dopadem především na region Litoměřicko.
Psychologických odborníků je nedostatek a čekací lhůty značně dlouhé. Současně psychosociální kondice je u mnoha, včetně mladých lidí, ve zhoršeném stavu. Statisticky je doložen zvýšený nárůst depresí, úzkostí i suicidálních tendencí. Proto přicházíme s touto službou, při které můžeme naše psychologické a psychosociální znalosti a dovednosti získané jak studiem na Vysoké škole aplikované psychologie, tak v rámci MBA studia pro pedagogy a pomáhající profese, dalších akreditovaných kurzů i v návaznosti na psychosociální výcvik. Viz podrobnější informace u našich v sekci Náš tým jednotlivé u zakládajících členů https://www.nativitas.cz/nas-tym/ a našeho multidisciplinárního týmu externích konzultantů a dobrovolníků s odbornými zkušenostmi z praxe.

Také pro tuto službu bychom rádi sehnali finanční podporu, aby jí bylo možno nabídnout i těm, kteří si úhradu nemohou dovolit, například studentům, matkám samoživitelkám a dalším potřebným.

> VTI videotrénink interakcí. Je možné využít jednak jako formu intervenční a terapeutické práce při komplikacích v komunikaci. Používá při problémových situacích v rodinách kde rodiče nebo pěstouni mají obtíže při vedení dětí. Je možné ji využít také při při komunikačních překážkách v rámci partnerských vztahů a pro osobní a profesní rozvoj například v rámci nácviku sebeprezentace. Metoda umožňuje podívat se na situace "zvenku". Cílem je rozvoj sociálních dovedností, zlepšování verbální, neverbální a paraverbální komunikace. Vše způsobem podáváním pozitivní zpětné vazby na situace v rámci rozboru videozáznamu.

> Pomoc obětem lehkého domácího násilí. které neřeší orgány činné v tr. řízení.

> Kurs sebeobrany pro ženy a seniory.

> Odvoz seniorů po Litoměřicích na poštu, úřady ap., koordinátor + aplikace s možností objednání.

> Pomoc seniorů při jednání s úřady - doprovod.

> Workshopy a semináře pro děti, mládež, rodiče a další zájemce například na témata rizika sociálních sítí, zdravá komunikace, sociální patologie, astrologie, astropsychologie a numerologie, rodinné kořeny, transgenerační přenosy a mnohá další.

> Rozvíjíme školu spolu - program pro ředitele a vedoucí pracovníky škol. Projekt běží v Praze, rádi bychom ho přenesli i do našeho regionu. Leadership program Rozvíjíme školu spolu je tady proto, abyste na všechno nebyli sami. Abyste nemuseli stále hasit aktuální problémy, ale měli dlouhodobou strategii. Abyste se stali silnými leadery, kteří dokáží stmelovat pedagogický sbor a vedou ke společné vizi.

Vše bychom rádi zpřístupnili i těm, pro které je úhrada běžných cen za takové aktivity příliš ekonomicky zatěžující.


Chci podpořit projekty

Bankovní spojení: 2802556536/2010
IBAN: CZ35 2010 0000 0028 0255 6536
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Děkujeme 
za jakoukoliv finanční pomoc.
Pomůže i malá částka.


Máte tip na projekt který by byl potřebný? Napište nám prosím e-mail na nativitas.ltm@gmail.com nebo využijte jednoduchý formulář níže.


Proběhlo

JIŽ PROBĚHLO - Rodinný den na Ostrově

10.6.2023 od 10:00 do 15:00 akce pro širokou veřejnost. Akce se koná na Střeleckém ostrově v Litoměřicích, venkovní prostory VK Slavoj Litoměřice, Střelecký ostrov 1013/3. Vstup zdarma. 

Děkujeme všem, kteří s akcí pomáhali i všem co jí podpořili svou návštěvou.

Více informací o proběhlé akci zde.

Fota za akce zde:
https://www.facebook.com/IsshinKanLitomerice/posts/pfbid02RmQhMpJfLYa4ip7dVfZNG8hQ6vedNLUCi1uafAQj24jeSeLLfMW6CHoAqynmyzi3l
https://www.facebook.com/IsshinKanLitomerice/posts/pfbid02YPHLUxZNiWnqE5j9W52YcLTEWiPA1bAVuKCS5mtEJrDJcHnmv9nwR3Vs8QJiUJVrl
https://www.facebook.com/KRALitomerice/posts/pfbid0TBD4YqW27gePD3i39vNC4sQpwkubNf4hoacPA516oX8Qvu38DcKCEvNUrn5EepYEl
https://www.facebook.com/reel/212000488424987  


JIŽ PROBĚHLO - Konference Ars vivendi 2024 - VŠAPs Terezín 7. 3. 2024

Nativitas, VŠAPs a Spolek přátel 5B zvou na 1. ročník konference Ars vivendi 2024

Konference nabízí odborné setkání pracovníkům v pomáhajících profesích (ve vzdělávání, zdravotnictví a sociálních službách) i široké veřejnosti.

Termín: 7. 3. 2024

Místo konání konference: Vysoká škola aplikované psychologie (VŠAPs), Terezín, Akademická 409.

Program a více informací zde


STRÁNKA JE V ÚPRAVĚ


Akademie třetího věku - Psychologie pro každý den

Ve spolupráci s Vysokou školou aplikované psychologie Terezín otevíráme vzdělávání formou akademie třetího věku (A3V), s názvem programu Psychologie pro každý den. Účastníci nejsou limitováni věkem. Hledáme financování pro tento projekt. Prvním přispěvatelem na na rozjezd a necelé dva měsíce provozu A3V je město Terezín - děkujeme.

Více informací zde.


HOPík gym

Cvičení pro rodiče s dětmi do tří let. Hledáme financování pro tento projekt, abychom mohli nabídnout cvičení i rodičům, pro které je v současné době ekonomicky nákladné, například maminky samoživitelky.

Více informací zde.Další plánované projekty

Chystáme několik dalších projektů, pro které hledáme financování. Například:
> SM Smíšek - senior. Cvičení pode MUDr. Richarda smíška pro posílení spirální stabilizace páteře. Cvičení je aktuálně realizováno za standardní poplatky. Rádi bychom vytvořili další lekce cenově přístupné seniorům, což se bez dotace neobejde. Pokračování zde... Cvičení aktuálně probíhá v prostorách multifunkčního sálu v Jezuitské ulici.

> Mezigenerační setkávání pro děti, mládež a seniory s programem od společného tvoření s malými dětmi po pomoc s mobilními telefony a tablety od mládežníků.

> Aktivity pro správné využití volného času dětí a mládeže.

> Edukační činnost dětí, mládeže i rodičů ve smyslu škodlivosti nadužívání sociálních sítí a nadměrného trávení času na internetu, u PC, mobilních telefonů, tabletů a herních zařízení.

> Aplikované kariérové poradenství - pomoc s profesním uplatněním osobám 55+ a rodičům na rodičovských dovolených při návratu do pracovního procesu.
Po letech strávených doma mají často pocit, že umí jen rodit děti. Jejich dovednosti již jen ze zajištění fungování rodin jsou nemalé, proto si klademe za cíl pomoci jim v návratu do zaměstnání. Podobně cílíme na osoby 55+, kteří hledají nové pracovní místo.

Jak na to?

  • Individuálním přístupem, posilováním osobnostních předpokladů, sebejistoty a rozvojem sebeprezentačních dovedností s video tréninkem.
  • Praktickým aplikovaným způsobem, například nácvikem vstupních pohovorů v modelových situacích s video tréninkem.
  • Pomoc při sepsáním kvalitního životopisu a motivačního dopisu.
  • Pomocí a podporou při samotném vyhledávání volných pracovních pozic na portálech k tomu určených, jejich filtrování, vytvoření profilu na LinkedIn, nastavení vhodného obsahu a další.

> Základní psychologická podpora a poradenství osobám se zhoršenou psychickou kondicí. Aktivity zaměřené na zlepšení psychosociální kondice, snížení a prevence sociálně patologických jevů ve společnosti s dopadem především na region Litoměřicko.
Psychologických odborníků je nedostatek a čekací lhůty značně dlouhé. Současně psychosociální kondice je u mnoha, včetně mladých lidí, ve zhoršeném stavu. Statisticky je doložen zvýšený nárůst depresí, úzkostí i suicidálních tendencí. Proto přicházíme s touto službou, při které můžeme naše psychologické a psychosociální znalosti a dovednosti získané jak studiem na Vysoké škole aplikované psychologie, tak v rámci MBA studia pro pedagogy a pomáhající profese, dalších akreditovaných kurzů i v návaznosti na psychosociální výcvik. Viz podrobnější informace u našich v sekci Náš tým jednotlivé u zakládajících členů https://www.nativitas.cz/nas-tym/ a našeho multidisciplinárního týmu externích konzultantů a dobrovolníků s odbornými zkušenostmi z praxe.

Také pro tuto službu bychom rádi sehnali finanční podporu, aby jí bylo možno nabídnout i těm, kteří si úhradu nemohou dovolit, například studentům, matkám samoživitelkám a dalším potřebným.

> VTI videotrénink interakcí. Je možné využít jednak jako formu intervenční a terapeutické práce při komplikacích v komunikaci. Používá při problémových situacích v rodinách kde rodiče nebo pěstouni mají obtíže při vedení dětí. Je možné ji využít také při při komunikačních překážkách v rámci partnerských vztahů a pro osobní a profesní rozvoj například v rámci nácviku sebeprezentace. Metoda umožňuje podívat se na situace "zvenku". Cílem je rozvoj sociálních dovedností, zlepšování verbální, neverbální a paraverbální komunikace. Vše způsobem podáváním pozitivní zpětné vazby na situace v rámci rozboru videozáznamu.

> Pomoc obětem lehkého domácího násilí. které neřeší orgány činné v tr. řízení.

> Kurs sebeobrany pro ženy a seniory.

> Odvoz seniorů po Litoměřicích na poštu, úřady ap., koordinátor + aplikace s možností objednání.

> Pomoc seniorů při jednání s úřady - doprovod.

> Workshopy a semináře pro děti, mládež, rodiče a další zájemce například na témata rizika sociálních sítí, zdravá komunikace, sociální patologie, astrologie, astropsychologie a numerologie, rodinné kořeny, transgenerační přenosy a mnohá další.

> Rozvíjíme školu spolu - program pro ředitele a vedoucí pracovníky škol. Projekt běží v Praze, rádi bychom ho přenesli i do našeho regionu. Leadership program Rozvíjíme školu spolu je tady proto, abyste na všechno nebyli sami. Abyste nemuseli stále hasit aktuální problémy, ale měli dlouhodobou strategii. Abyste se stali silnými leadery, kteří dokáží stmelovat pedagogický sbor a vedou ke společné vizi.

Vše bychom rádi zpřístupnili i těm, pro které je úhrada běžných cen za takové aktivity příliš ekonomicky zatěžující.

QR kód pro předvyplněné platební údaje

Děkujeme za jakoukoliv finanční pomoc

Pomůže i malá částka.

Prosím doplňte v předvyplněné poznámce platby Vaše "Jméno a příjmení".

Pokud chcete, aby dar byl použit na konkrétní projekt, napište prosím do poznámky platby název projektu. 

Abychom mohli dar přijmout, musíme vystavit potvrzení o  poskytnutém finančním daru. Napište nám prosím proto e-mail nativitas.ltm@gmail.com nebo využijte formulář níže.


Máte tip na projekt který by byl potřebný? Napište nám prosím e-mail na nativitas.ltm@gmail.com nebo využijte jednoduchý formulář níže.Chci se stát dobrovolníkem 

Chcete se stát členem našeho týmu a můžete pomoci formou dobrovolnictví?


Napište nám prosím pár slov o sobě e-mailem nativitas.ltm@gmail.com nebo prostřednictví formuláře níže. Můžete také zkontrolovat naše volná pracovní místa.


Kontaktní formulář


Máte tip na projekt který by byl potřebný? Napište nám prosím e-mail na nativitas.ltm@gmail.com nebo využijte jednoduchý formulář níže.


HOPík gym

03.03.2023

Cvičení pro rodiče s dětmi do tří let. Hledáme financování pro tento projekt, abychom mohli nabídnout cvičení i rodičům, pro které je v současné době ekonomicky nákladné, například maminky samoživitelky.


Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

Obrázky skvěle doplní obsah článku a vzbudí ve čtenářích zájem ho otevřít. První obrázek se zároveň zobrazí i v náhledu. Zajímavý úvodní obrázek vám tak pomůže zvýšit atraktivitu vašeho článku.

Obrázky skvěle doplní obsah článku a vzbudí ve čtenářích zájem ho otevřít. První obrázek se zároveň zobrazí i v náhledu. Zajímavý úvodní obrázek vám tak pomůže zvýšit atraktivitu vašeho článku.

Vytvořte si webové stránky zdarma!