O nás

Společně cestou životem...

Veřejně prospěšná činnost směřující k vyšší sociální soudržnosti.

Pomáháme v nejrůznějších oblastech, napříč generacemi, jedincům i rodinám, od kojenců po seniory.

Jsme parta nadšenců, které baví pomáhat. 

Zakládající členové spolku se poznali v roce 2018 jako spolužáci na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně. Následovalo společné studium MBA pro pedagogy a pomáhající profese pod IVPP, kde vznikla myšlenka založit neziskovku za účelem efektivní a systémové pomoci druhým.

Máme kolem sebe tým kolegů a spolužáků z nejrůznějších oblastí pomáhajících profesí, a z dalších oblastí, které je možné s pomáháním provázat. Všichni jsou ochotní být nápomocni svými zkušenostmi. Tvoříme tak i ve spolupráci s těmito našimi externími konzultanty multidisciplinární tým lidí se zkušenostmi v praxi, který je schopen pomoci v nejrůznějších oblastech.  

Výňatek z našich stanov

Účelem spolku je veřejně prospěšná činnost, jež směřuje k vyšší sociální soudržnosti napříč generacemi, podpoře rodin, optimálnímu fungování jedinců ve společnosti a udržení zdravého společenského klimatu.

Hlavní činností spolku je:

 • zlepšování zdravotního a psychosociálního stavu společnosti, 
 • podpora zdravého životního stylu, aktivit směřujících ke zvyšování psychosociální kondice,
 • podpora aktivit zaměřených na zachování funkčnosti rodiny a posilování rodičovských kompetencí,
 • podpora zdravého biopsychosociálního vývoje dětí a rozvoje osobnosti dítěte,
 • poskytování péče o děti v předškolním a školním věku, 
 • činnosti pro aktivní trávení volného času dětí,
 • provozování dětské skupiny,
 • realizace programů a pohybových aktivit pro kojence a batolata, 
 • mezigenerační setkávání, podpora zdravého životního stylu seniorů, prevence předčasného stárnutí, navazování nových sociálních vztahů, 
 • příprava a realizace vzdělávacích programů cílených především na rodiče s dětmi a seniory, 
 • podpora sociálního začleňování, komunitních služeb a aktivit pro vytváření komunit,
 • kariérové poradenství, pomoc při začleňování obtížně uplatnitelných jedinců do pracovního procesu,
 • zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.

Vytvořte si webové stránky zdarma!