Naše služby

Psychosociální podpora 

Bezpečné sdílení pocitů a emocí.
Pomůžeme vám se zorientovat v obtížné situaci.

Prožíváte těžké období ve svém životě?

Potřebujete někoho, s kým si promluvíte o svých problémech?

Byla Vám doporučena odborná psychoterapeutická pomoc nebo návštěva klinického psychologa a čekací lhůta je dlouhá? Přijďte k nám sdílet co Vás tíží.

Máte pocity ve smyslu "nejsem blázen, abych chodil na terapie nebo k psychologovi"? I pro Vás jsme tu s psychosociální podporou.


Chceme pomáhat, proto nabízíme individuální nacenění služeb.

Ceny od 250,- Kč/hod

dle dohody a aktuálních možností klienta.

Služby budeme postupně rozvíjet.


Psychosociální podpora

Nabízíme možnost pro bezpečné sdílení pocitů a emocí.

Pomůžeme vám se zorientovat a poradíme v obtížné situaci.

Byla Vám doporučena odborná psychoterapeutická pomoc nebo návštěva klinického psychologa a čekací lhůta je dlouhá? Přijďte k nám sdílet co Vás tíží.

Máte pocity ve smyslu "nejsem blázen, abych chodil na terapie nebo k psychologovi"? I pro Vás jsme tu s naší službou základní psychosociální podpory.

Jsme tu pro Vás. Například při pocitech zbytečnosti, obětem šikany či jiného antisociálního jednání, při nepředvídatelných událostech, jako je ztráta blízkého člověka, traumatické události, náhlé onemocnění nebo ztráta zaměstnání. Můžeme pomoci při řešení rodinných konfliktů a narušení emočního schématu rodiny. 

Psychosociální podpora nenahrazuje systematickou psychoterapii, jedná se zejména o podpůrné kroky.

Psychosociální podpora umí mimo jiné podat potřebné informace a kontakty, zároveň je schopna poradit postupy a přehledně nabídnout konkrétní možnosti v sociálním systému.

V případě potřeby doporučíme další pomoc, například klinického psychologa.

Díky multidisciplinárnímu týmu našich externích konzultantů a dobrovolníků z praxe dokážeme pomoci v nejrůznějších oblastech.

V případě zájmu si sjednejte schůzku s Maruškou tel: 777806922 , Danielou tel:  604691777 nebo Václavem tel: 773607538;
Kontaktovat nás můžete také e-mailem nativitas.ltm@gmail.com nebo využít formulář níže.

Cena od 250,- Kč/hod - řešíme individuálně, dle dohody a aktuálních možností klienta.
Jsme nezisková organizace, která chce lidem pomáhat, proto nabízíme individuální nacenění služeb za přijatelné ceny pro všechny.
Hledáme financování i pro tento projekt a děkujeme za jakoukoliv podporu k pomoci potřebným získat důležité služby za dostupné ceny.

Nemusíte se ostýchat. Současně doba klade nadměrnou zátěž na psychiku člověka a psychosociální kondice je u mnoha, včetně mladých lidí, ve zhoršeném stavu.
Statisticky je doložen zvýšený nárůst depresí, úzkostí i suicidálních tendencí. Psychologických odborníků je nedostatek a čekací lhůty značně dlouhé.
Proto přicházíme s touto službou, při které můžeme naše psychologické a psychosociální znalosti a dovednosti získané jak studiem na Vysoké škole aplikované psychologie, tak v rámci MBA studia pro pedagogy a pomáhající profese, dalších akreditovaných kurzů i v návaznosti na psychosociální výcvik.
Maruška má další kompetence získané při studiu jednooborové psychologie FF UPOL. Viz podrobnější informace v sekci Náš tým jednotlivě u zakládajících členů a našeho multidisciplinárního týmu externích konzultantů a dobrovolníků s odbornými zkušenostmi z praxe. 

Základní psychosociální podpora je forma pomoci, která se zaměřuje na poskytnutí emocionální, sociální a praktické podpory jednotlivci v náročných životních situacích nebo během zvládání problémů. Tato podpora se poskytuje například při pocitech zbytečnosti, obětem šikany či jiného antisociálního jednání, při nepředvídatelných událostech, jako je ztráta blízkého člověka, traumatické události, náhlé onemocnění nebo ztráta zaměstnání.

Můžeme pomoci při řešení rodinných konfliktů a narušení emočního schématu rodiny.

Psychosociální podpora se snaží pomoci jednotlivci i celým rodinám zvládnout psychické stresory a emocionální reakce související s danou situací. Může zahrnovat poskytnutí rad, informací, poradenství, naslouchání a emocionální podpory. Také se může zaměřovat na posílení sociálních vztahů a podporu obnovy sociálního a emocionálního fungování.

Cílem základní psychosociální podpory je především zajistit, aby rodina nebo jednotlivec nebyl s problémem nebo stresovou situací sám a měl dostatek podpory a prostoru pro vyrovnání se s danou situací.

Poradenství v oblasti psychomotorického vývoje u dětí

Máte obavy, zda se vývoj vašeho dítěte je v pořádku?

Domluvte se s Maruškou na individuální konzultaci. 

✔️ Maruška je již druhým rokem certifikovanou lektorkou cvičení pro rodiče s dětmi do 3 let v HOPík gym. S mnohaletou praxí a zkušenostmi s mnoha dětmi dokázala navnímat stovky hodin pokroků jednotlivých dětí v jejich individuálním psychomotorickém vývoji.

✔️ Má 4 roky praxe v sociálních službách v přímé péči o postižené děti jako osobní asistentka. 

✔️ Pracovala s půlročními kojenci, batolaty 👶🏻, předškoláky i školáky. Osobní asistence spočívala v poskytování péče a podpory v mnohých oblastech, ať už se jednalo o podporu a rozvoj správného psychomotorického vývoje, či pomoc v běžných úkonech i při poskytování péče o vlastní osobu.

✔️V letních měsících byla opakovaně jako dobrovolnice na táborech pro postižené děti.

✔️Instruktorka na příměstských táborech (2 roky).

✔️Praxe s doučováním dětí. 📖

Studentka jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. 👩🏻‍🎓V rámci studia absolvovala mnohé předměty. 📚Za zmínku jistě stojí Vývojová psychologie, Sociální psychologie👨‍👩‍👧‍👦, Neuropsychologie🧠, Anatomie a fyziologie, Individuální pedagogicko-psychologická praxe, Interakční psychologický výcvik, Školní psychologie, Klinická psychologie, Psychopatologie, Poradenská psychologie, Psychodiagnostika dětí a další. 🙂

✔️Absolvovala certifikovaný kurz Cvičení s kojenci a batolaty. 🧸 V nejbližší době plánuje další vzdělávací semináře a workshopy. 🤗

Nenahraditelnou zkušeností je syn Štěpánek.🥰

Další vzdělání:

📌 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

📌Certifikát: Osobní asistent zdravotně postižených

📌Absolvování kurzu: Aby záda nebolela

📌Účast na konferencích Dětské psychologie

📌 Kurz První pomoci 

V případě zájmu si sjednejte schůzku s Maruškou tel: 777806922 nebo e-mailem nativitas.ltm@gmail.com nebo využijte formulář níže.

Studijní poradenství - příprava na přijímací řízení VŠ

Jak dobře:
- sepsat CV
- sepsat motivační dopis k příjímacímu řízení
- nahrát video medailonek
- udělat přípravu na přijímací testy a pohovor
- zaujmout přijímací komisi a čeho se rozhodně vyvarovat

Maruška má bohaté zkušenosti se studiem na několika vysokých školách včetně přijímacích řízení.
V roce 2018-2021 vystudovala Vysokou školu aplikované psychologie v Terezíně (VŠAPs).
Současně ve třetím ročníku byla přijata na jednooborovou psychologii na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kombinované studium. 
Ve státnicovém roce bakalářského studia VŠAPs byla v prvním ročníku na UPOLu a v lednu se jí narodil syn. Je tedy zvyklá na studium při vysoké zátěži, dvě vysoké školy souběžně, státnice a k tomu několikaměsíční syn.
Dokáže Vám tedy poradit a předat své zkušenosti, nejen jak úspěšně projít příjímacím řízením, ale také jak se u náročnějšího a nadměrné zátěže režimu při studiu udržet v dobré psychické kondici.
Aby nevyšla ze cviku, tak od září 2023 nastoupila do další školy - Pražská vysoká škola psychosociálních studií obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Bude tedy studovat opět dvě vysoké školy najednou. 

Poradí Vám, jak být při přijímacím řízení úspěšní a jak zvládnout náročné studium.

Jak na to?
Domluvte si s Maruškou schůzku a může být Vaším průvodcem. Osobně nebo on-line. Tel: 777806922 nebo e-mailem nativitas.ltm@gmail.com nebo využijte formulář níže.

Aplikované kariérové poradenství

Pomoc s profesním uplatněním zejména osobám 55+ a matkám na mateřských dovolených při návratu do pracovního procesu. Po letech strávených doma mají často pocit, že umí jen rodit děti. Jejich dovednosti již jen ze zajištění fungování rodin jsou nemalé, proto si klademe za cíl pomoci jim v návratu do pracovního procesu.
To může začít sepsáním adekvátního životopisu a motivačního dopisu, a dále podporou při samotném vyhledávání volných pracovních pozic na portálech k tomu určených. 

Bc. Daniela Machylová, MBA, dlouholetá manažerka a personalistka.

V případě zájmu si sjednejte schůzku s Danielou tel: 604691777 nebo e-mailem nativitas.ltm@gmail.com nebo využijte formulář níže.

Individuální, životní, kariérový a vztahový koučink

Hledání vlastních cest k řešení dilemat. Posilování zdravého sebevědomí a uvědomování si vlastní ceny. 

Koučink je proces, ve kterém kouč pracuje s klientem na dosažení konkrétních cílů a zlepšení v různých oblastech života. Koučink se zaměřuje na rozvoj a podporu klienta při dosahování jeho potenciálu, klade důraz na sebepoznání, rozvíjení dovedností, plánování a dosažení cílů, a přispívá k osobnímu růstu a sebeuvědomění. Koučink může být aplikován v profesním, osobním a mezilidském kontextu. Kouč s klientem spolupracuje prostřednictvím otázek, nasloucháním a podporou. Pomáhá nalézt odpovědi, posunout vpřed a překonat překážky. Koučink je založen na principu, že klient má všechny potřebné zdroje a odpovědi v sobě a kouč mu pomáhá je objevit a využít.

Certifikovaný kouč Bc. Daniela Machylová, MBA.

V případě zájmu si sjednejte schůzku s Danielou tel: 604691777 nebo e-mailem nativitas.ltm@gmail.com nebo využijte formulář níže.

Finanční gramotnost - jak se orientovat a nenaletět

1) Základní principy financí: Vysvětlení základních pojmů a principů v oblasti financí, jako například rozpočet, úspory, půjčky, úroky, inflace a investice.

2) Plánování rozpočtu: Pomoc při tvorbě a správě domácího rozpočtu. Vysvětlení důležitosti plánování výdajů a příjmů, řízení dluhů a stanovení finančních cílů.

3) Správa dluhů: Radíme, jak se vypořádat s existujícími dluhy a jak se jim vyhnout v budoucnosti. Nabízíme strategie pro snižování dluhu a vyjasňujeme rizika spojená s nadměrným zadlužením.

4) Úspory a investice: Sdílíme rady a nástroje, které pomáhají sbírat peníze na krizové situace a dlouhodobé cíle. Poskytujeme informace o různých druzích investic a jejich rizicích, a radíme, jak vybrat vhodné investiční nástroje.

5) Důchodové plánování: Pomoc při plánování financí pro stáří a zajištění dostatečného důchodového příjmu. Vysvětlení důležitosti spoření do penzijního systému a nabídka informací o dalších způsobech, jak zajistit budoucí finanční stabilitu.

6) Daňové poradenství: Vysvětlení základních principů a strategií, které pomáhají minimalizovat daňové povinnosti a využít daňové úlevy a benefity.

7) Finanční gramotnost pro děti a mládež: Podpora finančního vzdělávání dětí a mládeže. Nabídka zábavných a interaktivních aktivit a her, které pomáhají rozvíjet základní finanční dovednosti a zodpovědné chování s penězi.

8) Rizikové finanční produkty: Varování a poskytnutí informací o potenciálně riskantních finančních produktech, jako jsou půjčky s vysokými úrokovými sazbami, nelegální investiční systémy, podvodné nabídky atd.

9) Hodnocení a volba finančních institucí: Poradenství při výběru vhodné bankovní instituce, pojišťovny nebo investiční společnosti. Poskytujeme informace o různých finančních institucích, jejich poplatcích a službách a radíme, jak se vyvarovat podvodných praktik.

10) Sdílení zdrojů a informací: Poskytujeme odkazy na užitečné webové stránky, aplikace, knihy a další zdroje, které pomáhají zlepšit finanční gramotnost. Nabízíme také možnost konzultace s finančními poradci a odborníky.

11) Bezpečnostní zásady chování při obsluze bankomatu a používání on-line bankovnictví s praktickými ukázkami a nácvikem.

V případě zájmu si sjednejte schůzku s Danielou tel: 604691777 nebo e-mailem nativitas.ltm@gmail.com nebo využijte formulář níže.

Seberozvoj cestou Aikido

Tato oblast poradenství se zaměřuje na kombinaci principů aikida s technikami seberozvoje a psychologickými přístupy k podpoře celkového osobnostního růstu a životního naplnění.  

Poradenství zahrnuje:

  1. Harmonie a rovnováha: Principy aikida zahrnují vnitřní a vnější harmonii a rovnováhu. Poradenství se zaměřuje na rozvoj těchto principů, aby jednotlivec dosáhl rovnováhy ve svém osobním a profesním životě.
  2. Centrování: Centrování neboli střed je základním principe, kterým se řídí aikido. Poradenství seberozvoj se zaměřuje na rozvoj schopnosti jednotlivce se soustředit na svůj vlastní střed a uvolnit přebytečnou energii.
  3. Flexibilita: Flexibilita je dalším významným principem aikida. Poradenství se zaměřuje na rozvoj schopnosti jednotlivce adaptovat se na nové situace a změny s lehkostí a otevřeností.
  4. Zajištění bezpečnosti: Aikido využívá principů, které umožňují jednotlivcům efektivně reagovat na stresové situace a zachovat si fyzickou a emocionální bezpečnost. Poradenství na principech aikida se zabývá rozvojem těchto dovedností a technik, aby se jednotlivec cítil bezpečně ve svém životě.
  5. Rozvoj síly a sebevědomí: Aikido klade důraz na rozvoj síly a sebevědomí. Poradenství se zaměřuje na rozvoj fyzické a mentální síly jednotlivce a posilování jejich sebevědomí a sebehodnoty.
  6. Vzájemná podpora a respekt: V aikidu se klade velký důraz na vzájemnou podporu a respekt k ostatním. Poradenství seberozvoj na principech aikida se zaměřuje na rozvoj schopnosti jednotlivce být empatickým a podporujícím partnerem pro ostatní.
  7. Rostoucí uvědomění: V aikidu se velká pozornost věnuje rozvoji uvědomění. Poradenství se zde zaměřuje na rozvíjení schopnosti jednotlivce vnímat své tělo, mysl a emoce a být v souladu se sebou.
  8. Sebeobrana a vnitřní síla: Aikido je také uměním sebeobrany, které využívá principů a technik pro zvládání konfliktů. Poradenství seberozvoj na principech aikida pomáhá jednotlivcům rozvíjet dovednosti sebeobrany a vnitřní síly.
  9. Aplikace aikida v reálně sebeobraně - seznámení s vybranými technikami s praktickým nácvikem.

Jeden z příkladů, jak je možné Aikdo využít k harmonické komunikaci naleznete zde: Verbální aikido - Využijte japonské bojové umění aikido v každodenní komunikaci https://psychologie.cz/verbalni-aikido/ 
Provedu Vás touto cestou, můžeme společně trénovat modelové situace a podívat se na případy konfliktů z praxe.

V případě zájmu si sjednejte schůzku s Václavem tel: 773607538 nebo e-mailem nativitas.ltm@gmail.com nebo využijte formulář níže.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mám zájem o sužbu


Chci podpořit tento projekt Naše služby

a pomoci tím potřebným získat důležité služby za dostupné ceny 

Bankovní spojení: 2802556536/2010
IBAN: CZ35 2010 0000 0028 0255 6536
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Napište prosím do poznámky platby název projektu - Naše služby.  

Děkujeme 
za jakoukoliv finanční pomoc.
Pomůže i malá částka.

Vytvořte si webové stránky zdarma!