Bc. Václav Masopust, MBA

Předseda spolku a zakládající člen, PR, nositel projektů, fundraiser

Nadchl jsem se pro založení neziskovky v roce 2022. Díky úžasným lidem kolem mě, kteří mají srdce na správném místě a tvoří skvělý tým neziskovky, se nápad v krátké době realizoval. 

Starám se o chod spolku, kontakt s veřejností, vedení realizace projektů, financování, vyhledávání a oslovování dárců a sponzorů.

Člen projektového týmu Akademie třetího věku ve spolupráci s Vysokou školou aplikované psychologie Terezín (VŠAPs). 

Nositel projektů a tým lídr v Projektové laboratoři VŠAPs.

Autor knihy Fenomén lásky v kontextu psychologie mezilidských, partnerských a pracovních vztahů.

Dlouholetý člen Aikido Litoměřice Isshin Kan z.s. Aikido cvičím od roku 2003, jsem trenérem dětské skupiny od roku 2015. Proč aikido? "Aikido je víc než jen bojové umění – je to transformační cesta sebeobjevování a mistrovství. Prostřednictvím cvičení technik Aikido můžete odemknout svůj vnitřní potenciál, rozvíjet fyzickou disciplínu a pěstovat duševní odolnost. Naše tréninky poskytují podpůrné a pečující prostředí, kde se můžete vydat na tuto cestu a zažít osobní růst." 
https://www.facebook.com/AikidoShudokanInternational/posts/pfbid02GaYM2MyhrUQqyax1RJPoiLp7wHTPt3ojPg5qrWtQ4QLi5bfPUMsfNgkdLRCKazHMl

Témata zájmu posledních pár let jsou laskavost, láska, žárlivost, osobní rozvoj, spokojenost v partnerství i v zaměstnání, motivace a efektivní vedení, mezilidské vztahy, harmonická komunikace.

Kurzy, přednášky a další vzdělání

Sebezkušenostní Schultzův autogenní trénink, Vysoká škola aplikované psychologie, 2023

Transakční analýza v užití intervenčních technik v sociální práci, Somepo – sociální, mediační
a poradenské služby, akreditovaný kurz MPSV, 2023

Specifika vězeňského prostředí, negativní jevy ve vězení, Somepo – sociální, mediační
a poradenské služby, akreditovaný kurz MPSV, 2023

Quo vadis 2022, Integrované vzdělávání pomáhajících profesí, konference, 2022

Konference Svět 2030 - Společně tvoříme svět, kde se dobře žije, Vysoká škola aplikované psychologie spolu s Město Litoměřice a dalšími spoluorganizátory, mezinárodní konference, 2022

Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace, Somepo – sociální, mediační
a poradenské služby, akreditovaný kurz MPSV, 2022

Sociálně patologické jevy na pozadí rodiny, Somepo – sociální, mediační a poradenské služby, akreditovaný kurz MV, 2021

Quo vadis 2021, Integrované vzdělávání pomáhajících profesí, konference, 2021

Svět práce 2020 – 2030 - Společně tvoříme svět, kde se dobře pracuje a žije, Vysoká škola aplikované psychologie, mezinárodní konference, 2021

Kdo je tu "ten divnej"?, Institut firemní kultury, z.ú., interaktivní webinář na téma firemní kultura, vedení pracovního týmu, řešení konfliktů, 2021

Psychická odolnost, Vysoká škola aplikované psychologie, webinář na téma mysl, emoce a činy, mentální pasti, vzorce chování, jak v sobě posilovat optimismus a zdravé sebevědomí, hrdost, 2020

Když začíná vidět život černě - psychické zdraví zaměstnanců, Život do firmy, online HR inspirativní brunch na téma vyhoření, přetížení, obavy, stres, work-life balance, prevence, řešení. sdílení praxe, 2021

Spirituální zkušenost v kontextu moderny a postmoderny, Vysoká škola aplikované psychologie, mezinárodní konference, 2020

Klinická a behaviorální sexuologie, XXXII. Bohnické sexuologické dny, dvoudenní konference, 2020

Umění komunikace ve firmě – Co jsme se naučili v krizi a nenecháme si vzít, Život do firmy, HR inspirativní brunch na téma krize-nekrize a komunikace, zpětná vazba 360, stand-up meetingy, průzkumy spokojenosti a angažovanosti, hodnotící rozhovory, 2020

Hoganovy metody v personální práci, Vysoká škola aplikované psychologie, osobnostní sebepoznávací workshop s výstupním vyhodnocením vlastních profesních předpokladů, 2020

Designerem vlastní práce, Vysoká škola aplikované psychologie, workshop k posílení vlastního smyslu práce a proaktivního přístupu k zaměstnání, 2020

MBTI Typologie podle Myersové-Briggsové, Vysoká škola aplikované psychologie, sebepoznávací workshop jak využít typologii k sebepoznání a pochopení druhých, 2020

Employer branding jako součást HR a firemních strategií, Vysoká škola aplikované psychologie, kreativní workshop, 2020

Power to lead, Vysoká škola aplikované psychologie, cyklus tří workshopů na téma moc, vliv a leadership, 2020

Cesta k sobě, XVI. ročník celostátní studentské psychologické konference ČASP, z.s., třídenní konference, UPOL, Olomouc, 2019

Nácvik prezentace a rétoriky, Vysoká škola aplikované psychologie, dvoudenní workshop, 2019

Alchymistické Litoměřice – Allfest – přednášky a worshopy na téma osobního rozvoje, duševního růstu
a zdravého životního stylu, 2016, 2017, 2018, 2019

Technika Kvantového Doteku Matrixu – práce s kvantovou energií, pětidenní kurz, 2018

Seminář regresní terapie a rodinné konstelace, Eva Bříšková, 2017

Mapování života – skupinový prožitkový workshop, RNDr. Jana Tamchynová, 2015

Profesní zkušenosti

Nativitas z.s. - Předseda spolku.
2023 – dosud

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Terezín - Projektová laboratoř, nositel projektů, vedoucí projektového týmu, Design Thinking.
2022 – dosud

Tělocvična Jezuitská, Litoměřice - Nositel projektu, marketing, propagace, PR, organizační a technické zabezpečení.
2022 – dosud

HOPík gym cvičení rodičů s dětmi do 3 let, Litoměřice - Spoluzakladatel, koordinátor, organizační 
a technické zabezpečení.
2022 – dosud

Isshin Kan z.s. Aikido Litoměřice - Trenér dětí a mládeže, předseda kontrolní komise.
2015 – dosud 

Safo-eshop.cz - Správce eshopu, klientský servis, péče o zákazníky, zaškolení a vedení zaměstnanců.
2008 – současnost

OSVČ - podnikatel v oblasti obchodu, služeb a komerční bezpečnosti.
1998 – 2010


Vzdělání

Integrované Vzdělávání Pomáhajících Profesí, IVPP, s. r. o., Stráž pod Ralskem
Psychosociální výcvik pro pomáhající profese a osobní rozvoj, akreditace MPSV a MŠMT
2023 - dosud

Integrované Vzdělávání Pomáhajících Profesí, IVPP, s. r. o., Stráž pod Ralskem
Studijní program MBA pro pomáhající profese, ukončeno závěrečnou zkouškou s titulem MBA. 
2021 – 2023

Vysoká škola aplikované psychologie Terezín
Obor Personální a interkulturní management, ukončeno státní závěrečnou zkouškou s titulem Bc.
Státnicové okruhy Psychologie, Interkulturalita/Sociologie, Management.
2018 – 2021

Střední průmyslová škola strojní v Mladé Boleslavi
Zakončeno maturitní zkouškou
1987 - 1991

Získané certifikáty, osvědčení, vzdělávací programy:

Transakční analýza v užití intervenčních technik v sociální práci, Somepo – sociální, mediační a poradenské služby, akreditovaný kurz MPSV, 2023

Specifika vězeňského prostředí, negativní jevy ve vězení, Somepo – sociální, mediační
a poradenské služby, akreditovaný kurz MPSV, 2023

Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace, Somepo – sociální, mediační a poradenské služby, akreditovaný kurz MPSV, 2022

Sociálně patologické jevy na pozadí rodiny, Somepo – sociální, mediační a poradenské služby, akreditovaný kurz MV, 2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!