Konference Ars vivendi 2024

Konference nabízí odborné setkání pracovníkům v pomáhajících profesích -
vzdělávání, zdravotnictví a sociálních službách i široké veřejnosti


Nativitas, VŠAPs a Spolek přátel 5B 
zvou na 1. ročník konference 
Ars vivendi 2024

Termín: čtvrtek 7. 3. 2024 v čase 10:00 - 17:00

Místo konání konference: Vysoká škola aplikované psychologie (VŠAPs), Terezín, Akademická 409

Program konference

Ke stažení zde

10:00 Přivítání na konferenci

10:05 Etické výzvy na současného člověka - Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

10:50 Péče o vlastní duši - beseda, praktické příklady, zkušenosti - Michaela Zelenková

11:30 Oběd - každý samostatně, restaurace Klobouk, Prakhotel nebo Pizza House

13:00 Nativitas - představení spolku, Akademie třetího věku a další projekty - Maruška Kovářová, Václav Masopust, Daniela Machylová

13:20 Co jsou to aplikované pohybové aktivity - Jitka Vařeková

13:40 O reformě v péči o duševní zdraví - Lenka Meixnerová

14:00 Moderní pěstounství - Ilona Rálišová

14:20 - 14:40 Coffee break

14:40 Problematika sourozenců dětí s postižením - Pavla Rojová

15:00 Mediace v praxi (Patchworková rodina, Stigmatizace nevlastních rodičů) - Ivana Řezáčová Filipová

15:20 Sranda musí bejt - Petr Šašek 

15:40 Pozitivní vztahy a kreativita jako součást pedagogické profese - Radka Kučerová

16:00 Kulatý stůl - moderovaná diskuze Spolku přátel 5. běhu. Řečníci: Libuše Tomášková (pokud budou astrologické podmínky příznivé), Tina Chlupáčová, Linda Hrabalová, Jan Hrabal, Vlaďka Součková, Zdeněk Šnyps, Martina Picko Baumanová, Barbora Jizerská, Jana Bílkovská a hosté

17:00 Zakončení konference + následná neformální diskuze

Ke stažení zde

Cíl setkání

  • Odborné setkání pracovníků v pomáhajících profesích - zdravotnictví, školství, sociálních službách
  • Určeno i pro širokou veřejnost
  • Předávání příkladů dobré praxe
  • Navázání nových kontaktů
  • Sdílení myšlenky - pomáhat je fajn
  • Vzájemná podpora - psychohygiena - prevence vyhoření

Připraveno ve spolupráci s VŠAPs a Spolek přátel 5B - nezávislé uskupení, jehož jádro tvoří spolužáci 5. běhu studia MBA pro pedagogy a pomáhající profese pod IVPP s.r.o.


Příspěvek na konferenci včetně občerstvení - Coffee break
Na místě 500,- Kč
Předprodej 400,- Kč
Příznivci Nativitas 350,- Kč

Účastí na konferenci podpoříte děti i seniory - výtěžek jde na náš dobročinný spolek Nativitas z.s.


Účastníci obdrží potvrzení účasti na odborné konferenci - možno uplatnit u zaměstnavatele

Vytvořte si webové stránky zdarma!