Konference Ars vivendi 2024 - reference


Některé Vaše vzkazy pořadatelům z evaluačního dotazníku

Děkuji za krásnou akci, která má smysl. Líbí se mi akční lidé, co umějí témata lidské společnosti uchopit a pracovat s nimi. Těším se na další akci.

Akce se vám velice povedla. Je skvělé, že teď lidé vědí, kde mají nebo kde mohou hledat pomoc.

Děkuji za uspořádání příjemné konference s přátelským přístupem.

Akce byla velmi vydařená, těším se na další setkání.

Byl to moc příjemný a obohacující den, líbí se mi myšlenka spolku Nativitas a věřím, že bych se mohla stát členem skupiny, až podstoupím jisté důležité kroky. Chvilku jsem si povídala s p. Masopustem. Díky za tu příležitost, že jsem s vámi mohla ten den strávit takto. Těším se na další. Přeji příjemné dny.

Jste úžasní, akce byla naprosto geniální a vám patří obrovské dík za nasazení a nelehkou práci! 

Jste úžasní, akce byla naprosto geniální a vám patří obrovské dík za nasazení a nelehkou práci! 

Děkuji za možnost zúčastnit se velmi inspirativní akce.

Děkuji za to, co děláte pro ostatní.


Některá Vaše očekávání z evaluačního dotazníku

Propojení osobních znalostí a lidských zdrojů. 

Očekávání bylo hlavně se potkat. Avšak předčila se veškerá moje očekávání. Odjela jsem velmi obohacena. 

Neměla jsem nějaká očekávání. Doufala jsem, že to bude dobře strávený čas a že se dozvím nové věci.

Setkání s inspirativními lidmi.

Otevření obzorů, inspirace.

Dozvědět se něco nového ke své práci.

Vidět se s přáteli 5. běhu, vytvořit prostor pro interdisciplinární sdílení v oblasti pomáhajících profesí, udělat si čas na to si něco sdílet a poslouchat se.

Setkání s odborníky s lidskou tváří.

Získání informací o duševním zdraví.

Podpořit činnost Nativitas, odborné příspěvky, setkání s lidmi z jiných oborů.

Velké.Konference Ars vivendi 2024

Konference nabízí odborné setkání pracovníkům v pomáhajících profesích -
vzdělávání, zdravotnictví a sociálních službách i široké veřejnostiNativitas, VŠAPs a Spolek přátel 5B 
zvou na 1. ročník konference 
Ars vivendi 2024

Termín: čtvrtek 7. 3. 2024 v čase 10:00 - 17:00

Místo konání konference: Vysoká škola aplikované psychologie (VŠAPs), Terezín, Akademická 409


Účastníci obdrží potvrzení účasti na odborné konferenci a absolvování 5 hodin dalšího vzdělávání
dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
- možno uplatnit u zaměstnavatele


Program konference

Ke stažení zde

10:00 Přivítání na konferenci - PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs

10:05 Etické výzvy na současného člověka - Doc. ThDr. Patrik Maturkanič

10:50 O reformě v péči o duševní zdraví - Lenka Meixnerová

11:30 Oběd - každý samostatně, restaurace Klobouk, Parkhotel nebo Pizza House

13:00 Nativitas - představení spolku, Akademie třetího věku a další projekty - Maruška Kovářová, Václav Masopust, Daniela Machylová

13:20 Co jsou to aplikované pohybové aktivity - Jitka Vařeková

13:40 Péče o vlastní duši - beseda, praktické příklady, zkušenosti - Michaela Zelenková

14:00 Raná péče pro rodiny s dětmi se vzácným nervosvalovým onemocněním - Kateřina Kundrátová a Lucie Sajlerová

14:20 Coffee break - zajištěn v prostorách školy

14:40 Poskytování pomoci a podpory rodinám, které mají dítě s postižením - Pavla Rojová

15:00 Mediace v praxi (Patchworková rodina, Stigmatizace nevlastních rodičů) - Ivana Řezáčová Filipová

15:20 Sociální rozdíly a vztahy v třídním kolektivu - Libuše Stella Tomášková

15:40 Sranda musí bejt - Petr Šašek

16:00 Představení projektu Svět 2030: Na mou duši - Litoměřicko se věnuje duševnímu zdraví obyvatel, důležití hráči spojují své síly. Petra Sýkorová, Daniela Machylová, Václav Masopust

16:15 Kulatý stůl - moderovaná diskuze Spolku přátel 5. běhu. Řečníci: Libuše  Stella Tomášková, Tina Chlupáčová, Linda Hrabalová, Jan Hrabal, Vlaďka Součková, Zdeněk Šnyps, Martina Picko Baumanová, Barbora Jizerská, Jana Bílkovská a hosté

17:00 Zakončení konference + následná neformální diskuze

Ke stažení zde

Cíl setkání

  • Odborné setkání pracovníků v pomáhajících profesích - zdravotnictví, školství, sociálních službách
  • Určeno i pro širokou veřejnost
  • Předávání příkladů dobré praxe
  • Navázání nových kontaktů
  • Sdílení myšlenky - pomáhat je fajn
  • Vzájemná podpora - psychohygiena - prevence vyhoření

Připraveno ve spolupráci s VŠAPs a Spolek přátel 5B - nezávislé uskupení, jehož jádro tvoří spolužáci 5. běhu studia MBA pro pedagogy a pomáhající profese pod IVPP s.r.o.


S kým se setkáme

PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský
Rektor VŠAPs
Certifikovaný Europsycholog
a mentor EUROPSYprof. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.
Prorektor pro vědu a výzkum VŠAPsPhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova

Bc. Petr Šašek, DiS., MBA
Sociální pracovník, Centrum zdravotní a sociální péče Liberec

Mgr. Lucie Sajlerová, DiS
Poradkyně rané péče
Kolpingova rodina Smečno

Mgr. Michaela Zelenková
Zástupkyně ředitelky na základní umělecké škole v PříbramiMgr. Lenka Meixnerová, MBA
Právnička, ředitelka a předsedkyně FOKUS Turnov, z.s.Bc. Ivana Filipová Řezáčová
Mediátorka, C.O.P - Centrum Odborné Pomoci Litoměřice

Mgr. Pavla Rojová, MBA
Fyzioterapeut a sociální pracovník
Dětské centrum Chocerady

Bc. Libuše Stella Tomášková, MBA
Pedagog na ZŠ,
lektorka dalšího vzdělávání

Bc. Marie Kovářová
Zakládající členka NATIVITAS z.s., koordinátorka, pracovnice v sociálních službách, studentka psychologie FF UPOL a sociální práce s aplikovanou psychoterapií PVŠPS

Bc. Daniela Machylová, MBA
Zakládající členka NATIVITAS z.s.,
HR, projektová manažerka, koučka, odborná konzultantka
profesního uplatnění 

Bc. Václav Masopust, MBA
Předseda spolku a zakládající člen NATIVITAS z.s.

Mgr. Kateřina Kundratová, DiS
Poradkyně rané péče
Kolpingova rodina Smečno

Ing. Petra Sýkorová
Svět 2030: Na mou duši
Freelancer - Strategická a projektová manažerka, lektorka. 


Příspěvek na konferenci včetně občerstvení - Coffee break
Na místě 500,- Kč
Předprodej 400,- Kč
Studenti, senioři a Příznivci Nativitas 350,- Kč

Účastí na konferenci podpoříte děti i seniory - výtěžek jde na náš dobročinný spolek Nativitas z.s.


Účastníci obdrží potvrzení účasti na odborné konferenci a absolvování 5 hodin dalšího vzdělávání
dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- možno uplatnit u zaměstnavatele

Vytvořte si webové stránky zdarma!