Mgr. Kateřina Kundratová, DiS 
Mgr. Lucie Sajlerová, DiS 

Mgr. Kateřina Kundratová, DiS

Kolpingova rodina Smečno.

Kateřina pracuje v Kolpingově rodině jako poradkyně rané péče. 

Má vystudovanou Sociální pedagogiku a Sociální a charitativní práci na HTF Univerzity Karlovy. 

Aktivně se věnuje tanečně pohybové psychoterapii, jejíž je frekventantkou ve výcviku. Katka má praxi s dětmi a rodinami ze školy, kde působila jako průvodce a učitel, z tanečních lekcí a sociálních projektů tanečně pohybové terapie či z organizování příměstských táborů a volnočasových aktivit pro děti. 

Má ráda přírodu, tanec a svou rodinu.

Mgr. Lucie Sajlerová, DiS 

Kolpingova rodina Smečno.

Lucie pracuje v Kolpingově rodině jako poradkyně rané péče. 

Vystudovala obor Sociální práce a sociální pedagogika na vyšší odborné škole a na Univerzitě Karlově. Následně vystudovala obor Speciální pedagogika a učitelství. Během studia spolupracovala s Kolpingovou rodinou Smečno při pobytových akcích pro děti s SMA/DMD. Nervosvalová onemocnění a služba rané péče byla i předmětem její diplomové práce.

Na pozici poradkyně pro oblast Čechy pracuje od začátku roku 2018. Ráda organizuje a vymýšlí bezbariérové výlety s rodinami. Zajímá se o práci s kolektivem dětí ve školním prostředí a inkluzi dětí s nervosvalovým onemocněním. Aktuálně také dodělává studium Učitelství filozofie, etiky a náboženství na Univerzitě Karlově.

Vytvořte si webové stránky zdarma!