Projektové týmy

Projektové týmy

Projekt A3V - Akademie třetího věku

Ve spolupráci s Vysokou školou aplikované psychologie Terezín (VŠAPs) otevíráme vzdělávání formou akademie třetího věku (A3V), s názvem programu Psychologie pro každý den. Účastníci nejsou limitováni věkem.

Více o projektu zde

PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs

prof. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD., prorektor pro vědu a výzkum VŠAPs, garant projektu

Ing. Mgr. Irena Konečná, prorektorka pro zahraniční spolupráci, VŠAPs

Ing. Radmila Trnková Lorencová, Ph.D., prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost, VŠAPs

Renáta Šťasenková, tajemnice VŠAPs

Bc. Marie Kovářová, NATIVITAS z.s., absolventka VŠAPs

Bc. Daniela Machylová, MBA, NATIVITAS z.s., absolventka VŠAPs

Bc. Václav Masopust, MBA, NATIVITAS z.s., absolvent VŠAPs

Bc. Lucie Pražáková, MBA, NATIVITAS z.s.V

Projekt HOPík gym - Projektová laboratoř VŠAPs 2022/2023

Ladění projektu v rámci plnění praxe studentů v projektové laboratoři Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně.
Pomocí nástroje Design Thinking, out of the box, hledání insight pod odborným vedením Ing. Mgr. Ireny Konečné a Bc. Jakuba-Marka Štěpána.
Velké poděkování všem členům projektového týmu za velký kus práce a nasazení, se kterým se na projektu podíleli.
Více o HOPík gymu zde. 

Vanessa Matesová, studentka VŠAPs

Klára Štětinová, studentka VŠAPs

Natálie Horká, studentka VŠAPs

Denisa Růžičková, studentka VŠAPs

Bc. Václav Masopust, tým lídr

Projekt HOPík gym - cvičení rodičů s dětmi do tří let

Cvičení je realizováno v prostorách multifunkčního sálu v Jezuitské ulici za standardní poplatky. 
Hledání financování pro tento projekt, aby bylo možné nabídnout cvičení i rodičům, pro které je v současné době ekonomicky nákladné, například maminky samoživitelky.
Více o HOPík gymu zde.

Bc. Marie Kovářová, lektorka cvičení s kojenci a batolaty, fundraising, reklama, web, sociální sítě

Bc. Daniela Machylová, MBA - projektová manažerka, fundraising

Bc. Lucie Pražáková, MBA - administrátorka projektu

Bc. Václav Masopust, MBA - fundraising, technické zabezpečení

SM Smíšek - senior

Cvičení pode MUDr. Richarda smíška pro posílení spirální stabilizace páteře. Rádi bychom vytvořili další lekce cenově přístupné seniorům, což se bez dotace neobejde. Cvičení je realizováno v prostorách multifunkčního sálu v Jezuitské ulici za standardní poplatky.

Bc. Jana Dvořáková, Dis - fyzioterapeutka, lektorka cvičení

Bc. Daniela Machylová, MBA - fundraising

Bc. Lucie Pražáková, MBA - administrátorka projektu

Bc. Václav Masopust, MBA - fundraising, technické zabezpečení


STRÁNKA JE V ÚPRAVĚ

Projekt A3V - Akademie třetího věku

Ve spolupráci s Vysokou školou aplikované psychologie Terezín (VŠAPs) otevíráme vzdělávání formou akademie třetího věku (A3V), s názvem programu Psychologie pro každý den. Účastníci nejsou limitováni věkem.

PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD., prorektor pro vědu a výzkum VŠAPs, garant projektu A3V

Ing. Mgr. Irena Konečná, prorektorka pro zahraniční spolupráci, VŠAPs

Ing. Radmila Trnková Lorencová, Ph.D., prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost,  VŠAPs

Renáta Šťasenková, tajemnice VŠAPs

Bc. Marie Kovářová, NATIVITAS z.s., absolventka VŠAPs

Bc. Daniela Machylová, MBA, NATIVITAS z.s., absolventka VŠAPs

Bc. Václav Masopust, MBA, NATIVITAS z.s., absolvent VŠAPs


Projekt HOPík gym - Projektová laboratoř VŠAPs 
2022/2023

Ladění projektu v rámci plnění praxe studentů v projektové laboratoři Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně. 
Pomocí nástroje Design Thinking, out of the box, hledání insight pod odborným vedením Ing. Mgr. Ireny Konečné a Bc. Jakuba-Marka Štěpána.
Velké poděkování všem členům projektového týmu za velký kus práce a nasazení, se kterým se na projektu podíleli.

Vanessa Matesová, studentka VŠAPs

Klára Štětinová, studentka VŠAPs

Natálie Horká, studentka VŠAPs

Denisa Růžičková, studentka VŠAPs

Bc. Václav Masopust, tým lídr


Obrázky skvěle doplní obsah článku a vzbudí ve čtenářích zájem ho otevřít. První obrázek se zároveň zobrazí i v náhledu. Zajímavý úvodní obrázek vám tak pomůže zvýšit atraktivitu vašeho článku.

Vytvořte si webové stránky zdarma!