Náš tým

"Příliš často podceňujeme sílu doteku, úsměvu, vlídného slova, naslouchání, objetí, komplimentů nebo starání se o druhého. Každý z nich má potenciál proměnit život."
Leo Buscaglia 

Zakládající členové

Bc. Václav Masopust, MBA 

Předseda spolku, PR, nositel projektů, fundraiser 

Nadchl jsem se pro založení neziskovky v roce 2022. Díky úžasným lidem v mé blízkosti, kteří mají srdce na správném místě, a tvoří skvělý tým neziskovky, se nápad v krátké době podařilo realizoval. Více o mně zde...

Bc. Marie Kovářová

Koordinátorka, pracovnice v sociálních službách, studentka psychologie FF UPOL a sociální práce s aplikovanou psychoterapií PVŠPS, lektorka cvičení s kojenci a batolaty


Bc. Daniela Machylová, MBA

Programová ředitelka, HR, projektová manažerka, koučka, odborná konzultantka profesního uplatnění

Nezištnou pomoc druhým vnímám jako nedílnou součást mého života. Při dobře cílené podpoře potřebným jsem potěšena tím, že jsem mohla přispět k jejich duševní pohodě, získání pocitu sebevědomí, sebedůvěry, seberealizace. Více o mně zde...


Kontrolní komise

Bc. Marie Kovářová

Předsedkyně kontrolní komise

Bc. Rastislav Pangrác

Člen kontrolní komise

Bc. Daniela Machylová, MBA

Člen kontrolní komise

Petra Kocourková

Člen kontrolní komise


Externí odborní konzultanti a dobrovolníci


Přátelé, kamarádi, spolužáci, pedagogové a kolegové, kteří přispíváte k chodu spolku, přímo či nepřímo, a svými odbornými radami jste ochotni sdílet své zkušenosti, chceme Vám poděkovat za Vaši pomoc.

Společně s Vámi, našimi externími konzultanty a dobrovolníky, tvoříme multidisciplinární tým lidí se zkušenostmi v praxi, který je schopen pomoci v různých oblastech.

prof. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

Vysokoškolský pedagog, filosof a teolog. Prorektor pro vědu a výzkum Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně.
Garant projektu Akademie třetího věku.

Více zde.. 

Ing. Mgr. Irena Konečná

Psycholožka, lektorka, HR konzultantka a koučka se specializací na leadership, firemní kulturu, efektivitu učení, osobní rozvoj a komunikaci. Vysokoškolská pedagožka Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně.

Členka projektového týmu Akademie třetího věku.

Více zde.. 

PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

IVPP s.r.o. - Integrované vzdělávání pomáhajících profesí, jednatelka společnosti, psycholožka, filosovka, psychoterapeutka, pedagožka, lektorka dalšího vzdělávání. Rehabilitační péče, kinezioterapie, akupunktura, léčba bolesti. 
Více zde.. 

Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

IVPP s.r.o. - Integrované vzdělávání pomáhajících profesí, jednatelka společnosti. Psychoterapeutka, pedagožka, lektorka dalšího vzdělávání. Sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika (etopedie), forenzní psychologie. Zakladatelka společnosti SOMEPO s.r.o., která poskytuje sociální, mediační a poradenské služby se zaměřením zejména na mezilidské vztahy, vztahování se k sobě a druhým lidem.
Více zde.. 

Bc. Lucie Pražáková, MBA

Zdravotní sestra a sociální pracovnice, Sociální služby města Mimoň.
Stála u zrodu Nativitas z.s., výrazně se podílí formou dobrovolnictví.
 

"Pomoc jsem nikdy nedokázala odmítnout. Když mne zakladatele oslovili, abych přispěla svými zkušenostmi, byla to pro mne nová výzva. V práci se řídím heslem: pokud chceš někomu pomoci, dej mu do ruky klíč, ale nech ho, ať si odemkne sám."

Mgr. Lenka Meixnerová, MBA

Právnička, ředitelka a předsedkyně spolku FOKUS Turnov, z.s. - organizace, pro lidi s duševním onemocněním nebo mentálním postižením, terénní i ambulantní služby, multidisciplinární tým jako intenzivní podpora v akutní psychické krizi nebo po dlouhodobé hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. Osvětové a destigmatizační aktivity + primárně preventivní program Blázníš? No a!
Významně přispěla právním poradenstvím při zakládání Nativitas z.s.

Bc. Libuše Tomášková, MBA

Osobní rozvoj, lektor dalšího vzdělávání, asertivita, komunikace, měkké dovednosti, astrologie, numerologie. Semináře, konzultace. 

Bc. Rastislav Pangrác

Člen kontrolní komise. Zakladatel a předseda spolku Aikido Litoměřice Isshin Kan z.s., trenér 3. třídy. Student katedry tělesné výchovy a sportu – Pedagogická fakulta UJEP. Instruktor sebeobrany, lyžování (běžkování), snowboarding, plavání, freedaivig. Vodácký průvodce, lezecký průvodce (skály, umělá stěna), horský průvodce (+ferraty). Vše kolem sportu a zdravého životního stylu.

Petra Kocourková

Člen kontrolní komise. Vzdělávání zaměstnanců, profesní růst a osobní rozvoj. 

Ing. Jarmila Jandová PhD.

Ochrana přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje. Trenérka dětské skupiny aikido.

Mgr. et Mgr. Hana Marie Masopustová

Post Bellum - Paměť národa, pedagog, koučka, Prague Speakers Club, Toastmater. Osobní rozvoj, zdravá komunikace.

Mgr. Petr Prokeš

Pedagog, kulinář, barista a realitní makléř - pomoc se řešením obtížných situací, péče o nájemníky ap. Trenér dětské skupiny aikido. 

PhDr. Jan Hrabal, MBA

Dětský domov Klánovice, speciální pedagog - vychovatel.

Vladimíra Černá, DiS., MBA

OSPOD - Odbor sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovnice pro NRP, pěstounská péče, osvojení.

Jarmila Dvořáková

Domov se zvláštním režimem Terezín, pracovník v sociálních službách - přímá péče. Mnohaletá profesní praxe. Dříve Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov sociální péče Skalice, Městská nemocnice Litoměřice.

Ludmila Masopustová

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, diplomovaná zdravotní sestra. Mnohaletá profesní praxe. Dříve Domov důchodců Praha Ďáblice, Domov důchodců Charita Litoměřice, Městská nemocnice Litoměřice.

Daniel Masopust

Pedagog ze ZŠ a SŠ, otec deseti dětí s bohatými zkušenostmi jak v oblasti rodinného soužití a každodenního života velké rodiny, tak s profesními zkušenostmi v oblastech komerčních, vzdělávacích, ve službě veřejnosti a v otázkách týkajících se křesťanské víry a života křesťana v dnešní době.

Mgr. Milan Honěk

Pedagog,  sociální pracovník, nízkoprahový klub Orion, YMCA Ústí nad Labem, sociální začlenění ohrožených dětí a mládeže z cílové skupiny ve věku 12 - 18 let.

Jindřich Sýkora

Zakladatel KROKUDY - zážitkové kurzy a aktivity. Horská turistika,  ferraty, lavinové kurzy, outdoorový teambuilding. Lavinový specialista. Běžec, pořadatel několika ročníků čtvrtmaratonu. 

Markéta Bauerová

Zakladatelka sportovní skupiny CVIČKY, lektorka taneční školy. 10 let praxe s organizací tanečních kempů. Několik let zajišťuje příměstské tábory pro děti a maturitní plesy s organizací 4Production a Dětské akce se Čtyřkou. Střední pedagogická škola, obor Výchovná a humanitární činnost, studentka UK FTVS. V minulosti členkou kulturní komise města Litoměřice.

PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D., MBA

Vysokoškolský pedagog v oboru zdravotní tělesné výchovy, ucelené rehabilitace a aplikovaných pohybových aktivit. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova.

Mgr. Lenka Polívková, MBA

KBT terapeutka, mediátorka, manželská a rodinná poradkyně, koučka, lektorka. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – psycholog, manželský a rodinný terapeut, sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči. Privátní poradenská a psychoterapeutická praxe v oblasti osobnostního rozvoje a vzdělávání dospělých

Mgr. Pavla Rojová, MBA

Fyzioterapeut, sociální pracovník a koordinátor odborných aktivit v organizaci Dětské centrum Chocerady - centrum komplexní péče, p.o. Mým hlavním oborem je dětská fyzioterapie, ať už ve formě ambulantní, či péče o děti se závažným zdravotním znevýhodněním na různých typech pobytů v CKP. Pracuji s mnoha technikami cvičení. Druhou problematikou, které se věnuji je oblast sociální opět v rámci dětského centra.

Barbora Jizerská, MBA

Sociální služby Semily - vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovník, vedoucí, přímá péče.

Mgr. Jan Balíková

Sociální pracovník, Dětské centrum Chocerady.  Cílová skupina děti s těžkým zdravotním znevýhodněním. Pomoc a odlehčení rodinám s péčí o jejich těžce zdravotně postižené dítě. Věková kategorie 0-18 let.

Mgr. Petr Blažek

Pedagog, výtvarník, malíř, volnomyšlenkář. Externí vyučující PF UJEP Katedra speciální a sociální pedagogiky, člen vědecké rady. Spoluautor knižních publikací Uvězněná témata a Delikvence.

Mgr. Tina Chlupáčová, MBA

Právník, projektový manažer, dluhový poradce, mentor, krizový intervent. Profesní orientace na  osoby ve VTOS. Práce s příbuznými odsouzených a dětmi, preventivní  přednášky na školách s propuštěnými osobami z VTOS. Členka poradního sboru ředitele věznice Rýnovice.

Mgr. Ivanka Anna Ludínová

Sociální kurátorka Magistrát města Plzně.

Bc. Petr Šašek, DiS., MBA

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec. Sociální pracovník, péče o seniory, tělesně i mentálně postižené nad 18 let, pečovatelská služba, odlehčovací služba i domov pro seniory.

Mgr. Andrea Hermanová

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Odborná konzultantka Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Libereckém kraji. Problematice domácího násilí se věnuje od roku 2007.

Mgr. Veronika Hájková

Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí, oddělení prevence -  kurátorka pro děti a mládež.
Předchozí pracovní pozice Úřad městské části Praha 13, Odbor sociálních věcí, oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb - pracovní pozice koordinátor sociální prevence (protidrogová prevence, prevence kriminality, integrace cizinců, národnostní menšiny, primární prevence a projektová činnost).

Mgr. Vladimíra Součková, MBA

Město Tanvald - vedoucí odd. soc. práce a sociálních služeb. Veřejné opatrovnictví, soc. kurátor, soc. pracovník.

Mgr. Zdeněk Šnyps, MBA

Etik, fanda do etiky v pomáhajících profesích. Město Příbram - vedoucí Oddělení veřejných zakázek. Předchozí zkušenosti v sociální práci jako sociální pracovník i pracovník v sociálních službách.


Chci se přidat

Chcete se stát součástí našeho týmu? Napište nám prosím mail nativitas.ltm@gmail.com nebo využijte formulář níže.

Vytvořte si webové stránky zdarma!