PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

IVPP s.r.o. - Integrované vzdělávání pomáhajících profesí, jednatelka společnosti, pedagožka


Psychoterapeutka, psycholožka, filosofka, vysokoškolská pedagožka, lektorka vzdělávání akreditovaných školení a výcviků – MPSV, MŠMT, Oborová rada doktorského studia v oboru filosofie, UK Praha, PedF, členství v komisi pro udělení vědecko-pedagogické hodnosti Ph.D., vedení disertačních prací ve studijním oboru filosofie.

Rehabilitační péče, kinezioterapie, akupunktura, léčba bolesti 

  • Poradenství, krizové situace, poruchy učení a chování u dětí
  • Psychosomatická léčba fenomenologického typu
  • Školící akce
  • Systemické rodinné konstelace (vzorce rodiny, generační přenosy, separační krize)
  • Diagnostika
  • Personální činnost
  • Osobní poradenství
  • Terapeutická diagnostika
  • Partnerské vztahy
  • Pedagogicko-psychologická diagnostika a poradenství

Vytvořte si webové stránky zdarma!