Potřebuji pomoc

Potřebuji pomoc

Máte tip na odkaz, který by zde neměl chybět? Napište nám prosím e-mail na nativitas.ltm@gmail.com nebo využijte jednoduchý formulář níže.

Litoměřice a okolí

Základní psychosociální podpora

Nabízíme možnost pro bezpečné sdílení pocitů a emocí.
Pomůžeme vám se zorientovat a poradíme v obtížné situaci.
Pocity zbytečnosti, vyhoření, traumatické události, závislost na mobilu a sociálních sítích, vztahové a rodinné konflikty, šikana, bossing, mobbing, ztráta blízkého člověka, vá6né onemocnění, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, ztráta zaměstnání a další.

Přemýšlíte zda zají k psychologovi nebo psychoterapeutovi? Máte pocity ve smyslu "nejsem blázen, abych chodil na terapie nebo k psychologovi"I pro Vás jsme tu s naší službou základní psychosociální podpory.

Byla Vám doporučena odborná psychoterapeutická pomoc nebo návštěva klinického psychologa a čekací lhůta je dlouhá? Přijďte k nám sdílet co Vás tíží. 

Jsme tu pro Vás. Například při pocitech zbytečnosti, obětem šikany či jiného antisociálního jednání, při nepředvídatelných událostech, jako je ztráta blízkého člověka, traumatické události, náhlé onemocnění nebo ztráta zaměstnání. Můžeme pomoci při řešení rodinných konfliktů a narušení emočního schématu rodiny. 

Psychosociální podpora nenahrazuje systematickou psychoterapii, jedná se zejména o podpůrné kroky. 

Psychosociální podpora umí mimo jiné podat potřebné informace a kontakty, zároveň je schopna poradit postupy a přehledně nabídnout konkrétní možnosti v sociálním systému.

V případě potřeby doporučíme další odbornou pomoc, například klinického psychologa, psychoterapeuta a podobně.

Díky multidisciplinárnímu týmu našich externích konzultantů a dobrovolníků z praxe dokážeme pomoci v nejrůznějších oblastech.

V případě zájmu si sjednejte schůzku s Maruškou tel: 777806922 , Danielou tel: 604691777 nebo Václavem tel: 773607538 nebo e-mailem nativitas.ltm@gmail.com , případně využijte formulář níže.

Cena za tuto službu je od 250,- Kč/h. Poplatek řešíme individuálně, dle dohody a aktuálních možností klienta.
Jsme nezisková organizace, která chce lidem pomáhat, proto nabízíme individuální nacenění služeb za přijatelné ceny pro všechny.
Hledáme financování i pro tento projekt a děkujeme za jakoukoliv podporu k pomoci potřebným získat důležité služby za dostupné ceny.

Nemusíte se ostýchat. Současně doba klade nadměrnou zátěž na psychiku člověka a psychosociální kondice je u mnoha, včetně mladých lidí, ve zhoršeném stavu.
Statisticky je doložen zvýšený nárůst depresí, úzkostí i suicidálních tendencí. Psychologických odborníků je nedostatek a čekací lhůty značně dlouhé.
Proto přicházíme s touto službou, při které můžeme naše psychologické a psychosociální znalosti a dovednosti získané jak studiem na Vysoké škole aplikované psychologie, tak v rámci MBA studia pro pedagogy a pomáhající profese, dalších akreditovaných kurzů i v návaznosti na psychosociální výcvik.
Maruška má další kompetence získané při studiu jednooborové psychologie FF UPOL. Viz podrobnější informace v sekci Náš tým jednotlivě u zakládajících členů a našeho multidisciplinárního týmu externích konzultantů a dobrovolníků s odbornými zkušenostmi z praxe.

Základní psychosociální podpora je forma pomoci, která se zaměřuje na poskytnutí emocionální, sociální a praktické podpory jednotlivci v náročných životních situacích nebo během zvládání problémů. Tato podpora se poskytuje například při pocitech vyhoření, zbytečnosti, obětem šikany či jiného antisociálního jednání, při nepředvídatelných událostech, jako je ztráta blízkého člověka, traumatické události, náhlé onemocnění nebo ztráta zaměstnání.

Můžeme pomoci při řešení rodinných konfliktů a narušení emočního schématu rodiny.

Psychosociální podpora se snaží pomoci zvládnout psychické stresory a emocionální reakce související s danou situací. Může zahrnovat poskytnutí rad, informací, poradenství, naslouchání a emocionální podpory. Také se může zaměřovat na posílení sociálních vztahů a podporu obnovy sociálního a emocionálního fungování.

Cílem základní psychosociální podpory je především zajistit, aby člověk nebyl s problémem nebo stresovou situací sám a měl dostatek podpory a prostoru pro řešení nebo vyrovnání se s danou situací.


Tichá linka - tlumočení do znakového a ze znakového jazyka

Pomoc najdete v 2. patře budovy MěÚ Litoměřice na oddělení sociálně právní ochrany dětí, kancelář č. 308 Marie Písková.

https://www.komplanlitomerice.cz/ticha-linka/40/40/0

Agentura Sluníčko - tel: 606061164
Odborná zdravotní domácí péči a terénní sociální služby pro krátkodobě i dlouhodobě nemocné klienty v domácím prostředí, v úzké součinnosti s rodinou a pečovatelskou službou.

Poskytuje odbornou zdravotní domácí péči a terénní sociální služby pro krátkodobě i dlouhodobě nemocné klienty v domácím prostředí, pacienty propuštěné z nemocnice a hendikepované klienty, v úzké součinnosti s rodinou a pečovatelskou službou.

Nabízí:

• Péči pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence a jejich pečující.

• Péči o klienty ve všech stádiích nemoci včetně péče paliativní.

• Pro pečující osoby poskytují informační centrum Alzheimerovy choroby, kde radí s poskytováním péče, financemi a možnostmi pomoci.

• Odbornou ošetřovatelskou péči.

• Rehabilitaci fyzioterapeutem.

• Terénní odlehčovací služby.

• Terénní pečovatelské služby.

Vše na doporučení ošetřujícího lékaře.

Pro všechny věkové kategorie.

https://www.adpslunicko.cz/

SPC Sluníčko - tel: 601526425
Zdravotnické a sociální zařízení pro osoby trpící chronickým duševním onemocněním. 

Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko, z.ú (dále SPC Sluníčko) je zdravotnické a sociální zařízení pro osoby trpící chronickým duševním onemocněním.

Cílovou skupinou SPC Sluníčko jsou mladší a starší senioři, dospělé osoby s rizikem rozvoje duševní choroby a pečující osoby o nemocné.

SPC Sluníčko je jediné Centrum duševního zdraví pro seniory v České republice, které propojuje zdravotní a sociální služby.

Péči poskytuje Multidisciplinární tým (MTDZ) složený z odborníků zdravotnických lékařských a nelékařských profesí, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

Hlavním cílem Multidisciplinárního týmu je podpora osob s duševním onemocněním a jejich rodin, která vede k prevenci hospitalizací či k jejich zkracování a napomáhá reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity.

Primární působnost MTDZ je v domácím prostředí klienta.

https://web.spc-slunicko.cz/

Centrum SRDÍČKO - tel: 734587051

Služby pro děti, mládež i dospělé.
Centrum pro zdravotně postižené. 

Poskytuje sociální službu Denní stacionář, Dětskou skupinu - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA, službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let Dětská skupina - JESLIČKY, fyzioterapii a stravovací provoz.

https://www.centrumsrdicko.cz/

Naděje - tel: 778407227
Centrum duševního zdraví pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OÁZA
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Sociálně terapeutická dílna
 

Pomoc lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe.

Centrum duševního zdraví pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OÁZA

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociálně terapeutická dílna

Lidé ve stáří

Lidé bez domova

Lidé s hendikepem

Ohrožené rodiny

Ohrožené děti a mládež

Vzdělávání

Duchovní péče

Dluhové poradenství

https://www.nadeje.cz/litomerice

Charita Litoměřice - tel: 417770000

Cílem služeb poskytovaných Charitou Litoměřice je zvýšení kvality života klientů a pomoc s řešením jejich krizových situací, které nedovedou sami řešit.

Domov pro seniory

Odlehčovací služba

Domov se zvláštním režimem

Denní stacionář

Domácí zdravotní péče

Pečovatelská služba

Půjčovna kompenzačních pomůcek

SOS hodinky / SOS tlačítko

Azylový dům

Noclehárna

Nízkoprahové denní centrum

Terénní program

Humanitární pomoc

Poradna pro handicapované

https://litomerice.charita.cz/

Centrum pro náhradní rodinnou péči o.p.s.
Poslání organizace: Pomáháme dětem vyrůstajícím v náhradní rodině prožít plnohodnotné dětství a posilujeme jejich šance uspět v životě. 

Kontaktní adresa: Centrum pro náhradní rodinnou péči – Poradna pro NRP, Teplická 3, Litoměřice 412 01
Mobilní telefon do kanceláře: 731 557 681
Pevná linka do kanceláře: 416 533 554

Organizace poskytuje osobám, mající dítě v péči třetí osoby následující služby:

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Skupinová setkávání

Zprostředkování odborného poradenství

https://www.cpnrp.cz/

Celorepublikově

Bílý Kruh Bezpečí - tel: 116 006
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí. 

Poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů. 

Bílý kruh bezpečí je zapsaný spolek s působností v celé České republice, založený v roce 1991. Poslání BKB sleduje tři cíle: poskytovat přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů, podílet se na prevenci kriminality a usilovat o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení.

https://www.bkb.cz/

Linka bezpečí - tel: 116 111
Potřebuješ anonymně pomoc?
Pro děti a studenty do 26 let. Nemusí to vědět všichni. Můžeš to říct nám! Volání. Zdarma a anonymně. Chat. Mail. Služby: Zavolej, napiš, chatuj.

Jsme tu i pro tebe. Není žádná ostuda, říct si o pomoc. Ozvi se.

Až budeš kontaktovat Linku bezpečí, nemusíš se nám představit jménem, ani říkat žádné další osobní údaje (třeba kde bydlíš, nebo kam chodíš do školy), pokud si to nebudeš přát. To znamená, že jsi pro nás anonymní.

Služba je zdarma. Není pro nás důležité, jakou hudbu posloucháš, jestli jsi věřící, jestli se ti líbí kluci nebo holky, kolik máte doma peněz, nebo jakou barvu vlasů nosíš.

Linka bezpečí provozovaná v České republice stejnojmenným spolkem na telefonním čísle 116 111 je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé. Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů.

https://www.linkabezpeci.cz/

Linka první psychické pomoci 1116 123
Anonymní pomoc dospělým.
Nonstop, telefonicky i na chatu. 

Pomoc dospělým najít východisko ze situací, které momentálně nejsou schopni zvládat sami. A také jejich blízkým, které událost zasahuje, a chtěli by poradit, jak z krize ven.

Nové a nečekané situace - Potýkáte se s následky nehody, přepadení, znásilnění nebo úrazu? Ztratili jste blízkého člověka, neumíte si poradit s náhlou životní změnou?

Potíže se sebou samým - Jste přepracovaní? Nevíte, kudy kam? Zmizela vám motivace cokoli dělat? Trápí vás úzkost, obavy, samota nebo stres? Máte chuť všechno skončit?

Potíže ve vztazích - Máte pocit, že se váš vztah rozpadá? Máte partnerské neshody? Řešíte nevěru? Stali jste se obětí domácího násilí? Nejde vám navázat kontakt s příbuznými nebo kolegy?

Jedinou podmínkou hovoru na Linku první psychické pomoci je schopnost dorozumět se v češtině nebo slovenštině.

Služba nesupluje psychiatrickou, psychologickou ani psychoterapeutickou péči ani odborné poradenství (např. v oblasti majetkového, pracovněprávního, rodinného či exekučního práva).

Máte-li k naší činnosti podněty, připomínky, stížnosti, podívejte se sem.

Trápíte se kvůli dětem, vnoučatům nebo dětem vašich blízkých? Zavolejte nám na specializovanou Linku pro rodinu a školu 116 000!

https://linkapsychickepomoci.cz/

ROSA – CENTRUM PRO ŽENY, z.s.  Tel: 800605080, 241432466 (po-pá)
Komplexní psychosociální, sociálně terapeutická a sociálněprávní pomoc pro ženy, oběti domácího násilí.  

1) Odborné sociální poradenství v Informačním a poradenském centru ROSA včetně krizové telefonické intervence.
telefon pro objednání do poradny: 241 432 466
telefonická krizová intervence SOS linka 602 246 102 (Po-Pá: 9-18),
linka poradny 739 709 764.
Přímé mailové poradenství na poradna@rosacentrum.cz
Adresa Na Slupi 1483/14, Praha 2
2) Azylové ubytování ROSA s utajenou adresou pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti.
Kontakt na vedoucí azylového domu tel. 736 739 467 (pondělí – pátek 9-15 hodin) ,
mail: azyl@rosacentrum.cz

www.rosacentrum.cz, www.stopnasili.cz 

https://www.rosacentrum.cz/informace-pro-zeny/dulezite-kontakty/

Linky důvěry v ČR 
Seznam linek důvěry aktuálně sdružených v České asociaci pracovišť linek důvěry (ČAPLD). Celkem se jedná o 29 pracovišť. 

Telefonické krizové linky - Psychoportal
Anonymní telefonický kontakt pro rozhovor o aktuálních problémech vyžadujících neodkladné nebo naléhavé řešení. 

Kromě pomoci při zvládání různých krizových stavů poskytují také informace o službách a kontaktech vhodných navazujících zařízení.

K přednostem této služby patří snadná dostupnost (krizovou linku je možné kontaktovat v okamžiku, kdy je to nejvhodnější – není nutné se objednávat). Předností služeb krizových linek je jejich anonymita, odborná způsobilost, dobrá dostupnost a provázanost s dalšími službami.

https://psychoportal.cz/linky-duvery/

KPSYCOLOGOVI - pomoc lidem na cestě za psychologem
Přemýšlíte o návštěvě psychologa nebo psychoterapeuta?
Nevíte kde začít, za kým jít, máte obavy? 

Hledání - Společně si ujasníme, proč a koho hledáš a co od návštěvy psychologa či psychoterapeuta očekáváš.

Nasměrování - Podíváme se společně na to, jaký psycholog či psychoterapeut a forma komunikace by ti mohla vyhovovat.

Odpovědi - Odpovíme ti na otázky, na které se normálně bojíš zeptat. S návštěvou psychologa či psychoterapeuta se pojí řada mýtů a tabuizace. Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychoterapeutem a psychiatrem se dozvíš tady.

Podpora - Po zprostředkování kontaktů je už na tobě, kdy a jak psychologa či terapeuta oslovíš. Společně se pokusíme překonat strach z nedůvěry, svěření se a z reakce okolí.

Cíl projektu

  • Návštěva psychologa není vnímána jako TABU/STIGMA, ba naopak jako pozitivní péče o sebe
  • Dát do povědomí lidí, že při návštěvě psychologa nemusí být nutně "blázni" či "na hlavu"
  • Starat se o své psychické i fyzické zdraví
  • Mluvit o svých pocitech a potřebách. Sdílet je s ostatními. Nebát se říct si o pomoc  

www.kpsychologovi.cz 

Internetové poradny
Obecné internetové psychologické poradny
Specificky zaměřené internetové poradny 

Česká alzheimerovská společnost - tel: 283880346

Pomoc a podpora lidí postižených demencí, mezi které řadí jak samotné nemocné, tak jejich rodinné příslušníky, protože demence postihuje stejně těžce obě skupiny.

https://www.alzheimer.cz/

Fandi mámám - materiální pomoc pro maminky samoživitelky a jejich děti

Fandi mámám je dobročinný projekt na podporu maminek samoživitelek. Cílem projektu je zajistit maminkám samoživitelkám materiální pomoc – tedy věci, na které jim nezbývají finance – například novou aktovku do školy, sportovní vybavení, plenky, trvanlivé potraviny, dětskou výživu, zájmový kroužek, nábytek nebo domácí spotřebiče.

https://www.fandimamam.cz/

Nevybrali jste si ani jedno z uvedených? Máte tip na odkaz, který by zde neměl chybět?

Napište nám prosím podnět e-mailem nativitas.ltm@gmail.com  nebo jednoduše vložte odkaz do okénka níže a dejte Odeslat.

Nevybrali jste si ani jedno z uvedených? Máte tip na odkaz, který by zde neměl chybět?

Napište nám prosím podnět e-mailem nativitas.ltm@gmail.com nebo jednoduše vložte odkaz do okénka níže a dejte Odeslat.

Otázky a odpovědi

Vytvořte si webové stránky zdarma!