prof. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

Garant projektu Akademie třetího věku

Prorektor pro vědu a výzkum
Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně

Vysokoškolský pedagog, filosof a teolog. V letech 1994-1999 absolvoval studium filosofie a teologie na CMTF UP v Olomouci, na které navázal postgraduálním studiem na PUL v Římě (2002-2004). Po návratu ze zahraničních studií získal doktorát teologie na RKCMBF UK v Bratislavě (2007). V průběhu následujících let vyučoval na řadě vysokých škol, přičemž nepřetržitě působí až do dneška v duchovní správě na severu Čech. Od roku 2015 začal vyučovat na VŠAPs v Terezíně, kde je také prorektorem pro vědu a výzkum. Je autorem řady odborných monografií a vědeckých příspěvků. V lednu 2019 úspěšně obhájil na RKCMBF v Bratislavě svou habilitační práci a byl mu rektorem této Univerzity udělen titul docent. Je členem několika recenzovaných redakčních rad, jak doma, tak v zahraničí.

Vytvořte si webové stránky zdarma!