PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. 

Vysokoškolský pedagog v oboru zdravotní tělesné výchovy, ucelené rehabilitace a aplikovaných pohybových aktivit. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova.

Vystudovala obory fyzioterapie, učitelství tělesné výchovy pro osoby se zdravotním postižením a doktorské studium kinantropologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde v současnosti působí jako akademický pracovník. Vyučuje v oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami i v kurzech pro veřejnost a vede skupinové zdravotní cvičení.

Co jsou to aplikované pohybové aktivity?
Aplikované pohybové aktivity (APA, ang. Adapted Physical Activity) je obor zaměřený na plánování, realizaci a výzkum pohybových programů pro osoby se specifickými potřebami, tedy například se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, sociálním či jiným znevýhodněním. Pohyb je vnímán jako nástroj terapie, psychosociální či speciálně pedagogické intervence, tedy prostředek k podpoře zdraví v kontextu biologickém, psychologickém i sociálním. V závislosti na cílové skupině se vhodným způsobem modifikují/adaptují pohybové programy (sporty, cvičení, pohyb v přírodě) takovým způsobem, aby pohyb nabízel nejvyšší možný přínos při zachování bezpečí jedinců.

Vytvořte si webové stránky zdarma!