PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský

Rektor Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně. 
Certifikovaný Europsycholog a mentor EUROPSY.

  • Psychologie aplikovaná na oblast organizace a řízení, personálního managementu, na business (obchod, prodej, psychologii obchodního jednání)
  • Komunikační kompetence (prezentace, rétorika, asertivita)
  • Školení, trénink a koučink pro manažery, personalisty a podnikatele
  • Pohovory (vstupní, behaviorální, hodnotící, výstupní), Outplacement
  • Psychologické poradenství, antistress, Personální audit, Assessment & Development Center, psychodiagnostika
  • Vysokoškolská výuka v denním i kombinovaném studiu
V letech 1964-1969 vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 1969-1975 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie. V letech 1983-1988 absolvoval komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii SUR. Jako vědecko – výzkumný pracovník na Ústavu rozvoje vysokých škol MŠMT působil v letech 1981-1989. V letech 1990-1992 byl ředitelem Ústavu zvyšování kvalifikace manažerů při Provozně ekonomické fakultě VŠZ (nyní Zemědělská univerzita Praha). Dlouhodobě přednášel psychologii jednání s pacientem na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a následně na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Publikoval řadu odborných a vědeckých článků. V roce 1991 vydal publikaci Asertivita, první s tímto tématem v ČR. Je členem Českomoravské psychologické společnosti a České asociace psychologů práce a organizace. Založil vědecký recenzovaný časopis Aplikovaná psychologie/Applied Psychology, který VŠAPs vydává od akademického roku 2015/2016. Je vysokoškolským pedagogem a rektorem Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně.
Vytvořte si webové stránky zdarma!