Mgr. Lenka Meixnerová, MBA 

Právnička, ředitelka a předsedkyně spolku FOKUS Turnov, z.s.

Narodila se v roce 1980 v Turnově, vystudovala všeobecné právo na ZČU v Plzni a následně pracovala jako asistent soudce na soudech v Liberci a v Českých Budějovicích. Už od dob studií se věnovala marketingu a eventové produkci, dvanáct let vedla vlastní firmu. V roce 2020 se vrátila do rodného Turnova, stala se ředitelkou FOKUSu Turnov a od té doby se intenzivně věnuje nejenom transformaci samotné organizace, ale především reformě péče o duševní zdraví, destigmatizačním aktivitám a primární prevenci.

O reformě v péči o duševní zdraví
Příspěvek nás seznámí se základními fakty o tom, co je to vlastně péče o duševní zdraví, proč je potřeba ji reformovat a co má být cílem tohoto procesu. Pokusíme se zvědomit si závažnost problematiky a odpovědnost každého z nás, nejen v pomáhajících profesích.

Vytvořte si webové stránky zdarma!