Mgr. Pavla Rojová, MBA 

Koordinátor odborných aktivit, fyzioterapeut, sociální pracovník DĚTSKÉ CENTRUM CHOCERADY

Mou profesí je fyzioterapie a sociální práce. Oba obory jsem vystudovala na pražské Univerzitě Karlově před 25 lety. Měla jsem to štěstí, že mými učiteli byli ještě všichni nestoři české rehabilitace a pražské rehabilitační školy: Doc. MUDr. František Véle CSc., Prof. MUDr. Karel Lewit DrSc., Prof. MUDr. Václav Vojta DrSc. a Prof. MUDr. Vladimír Janda DrSc. 

Jako fyzioterapeut jsem prošla jedním ambulantním zařízením v Praze a následoval tehdy Dětský domov Strančice, nyní zařízení po transformaci s názvem Dětské centrum Chocerady – centrum komplexní péče. Zde se celou svou profesní kariéru starám o pohybový rozvoj dětí se závažnými zdravotnímu hendikepy a o děti přicházející na cvičení ambulantně. Posledních 5 let působím rovněž jako sociální pracovník ve stejném zařízení. Má práce mě velmi naplňuje, cítím v ní velký smysl a dává mi nemalý životní nadhled.

Při své práci kombinuji dle potřeby techniky, které jsem v průběhu svého profesního života "potkala". Jsou to především: reflexní lokomoce pana Prof. MUDr. Václava Vojty DrSc., znalosti vývojové kineziologie, proprioceptivní nervosvalová facilitace (Kabatova metoda), terapie posturálních poruch (Brüger koncept), manuální techniky (mobilizace, manipulace), techniky měkkých tkání a další.

Ve své práci vidím smysl v pomoci rodinám postižených dětí i v pomoci dětem samotným. Úspěchy práce fyzioterapeuta se zde sčítají v drobnostech, jako jsou lepší dýchání, vyprazdňování či ovlivnění svalů a jejich aktivity. Do života mě to učí mít radost i z malých věcí a dává odstup v situacích, kdy začínám klesat na mysli. Pracuji nejen s dětmi, ale rovněž s jejich rodiči tak, aby byli schopni porozumět pohybu svých dětí, dát jim potřebnou podporu a vyvarovat se nevhodným vlivům a zacházení. Kurzy reflexní vojtovy lokomoce pro rodiče zdravotně znevýhodněných dětí jsem vedla i v zahraničí.

Společně se svým mužem jsme vychovali dva úžasné mladé muže, ze kterých se stále radujeme. Sice už nám vylétli z hnízda, ale moc rádi se s nimi při různých příležitostech potkáváme. Výchova dětí dala obrovský smysl jedné z našich životních etap. Ve volném čase se věnuji péči o zahradu, moderním výcvikovým metodám zvířat, cestování a různým kreativním činnostem. Zvířata, která mě životem postupně provází (psi, koně, ovce, kočky) mi pomáhají doplňovat energii, kterou odevzdávám při své práci. Příroda je vůbec něco, co vnímám jako nezbytnou součást svého života a moc si vážím toho, že jí jsem stále nablízku.   

Péče o děti se zdravotním znevýhodněním - Poskytování pomoci a podpory rodinám, které mají dítě s postižením - co si možná neuvědomujeme
Obsahem mého sdělení je představení péče o děti s hendikepy v Centru komplexní péče v Choceradech. Problematika péče o takové dítě v rámci rodiny, potřeby všech zúčastněných a možnosti pomoci takové rodině. Cíle a poslání Center komplexní péče, jejich vznik a postupné zakotvení v legislativě. Nutné personální i věcné vybavení takového zařízení. Úskalí péče o dítě se zdravotním znevýhodněním v rodině a v centru komplexní péče.

Vytvořte si webové stránky zdarma!