Bc. Ivana Filipová Řezáčová

Mediátorka, rodinné mediace, rodinné poradenství. C.O.P - Centrum Odborné Pomoci Litoměřice.

Vystudovala jsem školu Aplikované psychologie a následně pak absolvovala výcvik poradenské propedeutiky. To mi vedle mediátorského výcviku dává možnost poskytnout také individuální rodinné poradenství v případě, kdy není možné získat pro mediaci obě znesvářené strany. 

Klienti se na mne obracejí ve chvíli, kdy svůj spor nedokážou vyřešit sami. Když potřebují odbornou radu, ale i vlídné slovo a povzbuzení. Nejčastější zakázky se týkají rozchodu či rozvodu a s tím spojeného uspořádání péče o děti, výše výživného a majetkového vyrovnání. Je možné se na mě obrátit I ve věci dědictví, sousedských sporů , nebo jakýchkoli jiných okolností, které dvě strany vedou ke konfliktu.


Věřím, že vše se dá řešit.
Věřím, že nikdy není pozdě.
Věřím v mediaci jako v jedinečný nástroj, jak pomoci poznat a pochopit vzájemně své potřeby, strachy i obavy.
Věřím v mediaci jako v jedinečný nástroj, jak zajistit trvalé a dobré vztahy. 

Mediace v praxi (Patchworková rodina, Stigmatizace nevlastních rodičů)
Vytvořte si webové stránky zdarma!