Bc. Ivana Filipová Řezáčová

Mediátorka, rodinné mediace, rodinné poradenství. C.O.P - Centrum Odborné Pomoci Litoměřice.

Ivana je absolventkou Vysoké školy aplikované psychologie, základního mediačního výcviku (2015), výcviku v rodinné mediaci (2016), výcviku rodinné propedeutiky (2016), kvalifikačního kurzu "sociální pracovník" (2021), specializačního kurzu sdíleného rodičovství (2022) a výcviku ve školní mediaci (2023).
Od roku 2016 působí v Litoměřicích jako mediátorka a rodinná poradkyně a každým rokem využije jejích služeb více než sto rodin, které potřebují podpořit při řešení obtížných konfliktních situací.
Od loňského roku rozšířila své služby o školního mediátora a pevně věří, že pokud začneme s výukou správného přístupu ke konfliktu už u dětí, můžeme tak předejít mnoha problémům v dospělosti a vychovávat silnější a vyrovnanější společnost.
Úzce spolupracuje se soudy, OSPOD a dalšími odborníky a je součástí několika interdisciplinárních týmů, které řeší téma ohrožených dětí a rodičovských sporů.
V roce 2022 založila Centrum odborné pomoci C.O.P.
C.O.P. je tým odborných pracovníků, kteří jsou schopni poskytnout péči jak jednotlivcům, tak celému rodinnému systému.

Klienti se na mne obracejí ve chvíli, kdy svůj spor nedokážou vyřešit sami. Když potřebují odbornou radu, ale i vlídné slovo a povzbuzení. Nejčastější zakázky se týkají rozchodu či rozvodu a s tím spojeného uspořádání péče o děti, výše výživného a majetkového vyrovnání. Je možné se na mě obrátit I ve věci dědictví, sousedských sporů , nebo jakýchkoli jiných okolností, které dvě strany vedou ke konfliktu.


Věřím, že vše se dá řešit.
Věřím, že nikdy není pozdě.
Věřím v mediaci jako v jedinečný nástroj, jak pomoci poznat a pochopit vzájemně své potřeby, strachy i obavy.
Věřím v mediaci jako v jedinečný nástroj, jak zajistit trvalé a dobré vztahy. 

Mediace v praxi (Patchworková rodina, Stigmatizace nevlastních rodičů)
Patchworkové rodiny jsou dnes již běžnou součástí naší společnosti. Když vezmeme v úvahu, že se rozvádí přibližně 47% manželství a nemáme statistiky na rozcházející se nesezdané rodičovské páry, nemůže nás překvapit, že nejspíše každý z nás ve svém blízkém okolí patchworkovou rodinu má, pokud má být funkční.


●  Patchworková, neboli sešívaná rodina. Co to je?
● Jak patchworkové rodiny násobí klady i zápory běžných rodin?
● Jaká jsou možná úskalí a jak k patchworkové rodině přistupovat.
● Co dělat, aby vše fungovalo a všem se v tom dobře žilo? 

(Nejen) na tyto otázky odpoví přednáška Ivany Řezáčové Filipové.

Vytvořte si webové stránky zdarma!