Společně cestou životem...

Veřejně prospěšná činnost směřující k vyšší sociální soudržnosti

Pomáháme v nejrůznějších oblastech, napříč generacemi, jedincům i rodinám, od kojenců po seniory.

Vytvořte si webové stránky zdarma!