Bc. Ilona Rálišová, MBA 

ZMĚNA V PROGRAMU - BUDE UPŘESNĚNO
Ilona se bohužel 
nemůže z pracovních důvodů konference zúčastnit.

Doprovázející sociální pracovník v pěstounských rodinách, lektorka pro oblast náhradní rodinné péče.  Zkušenosti v oblasti poručnické péče a s rozvojem schopností a dovedností u lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Dlouholetý pracovník v organizaci Dobrá rodina, o. p. s.

Vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a dále v rámci postgraduálního studia MBA pro pomáhající profese. Od roku 2013 pracuje jako doprovázející sociální pracovník Dobré rodiny v pěstounských rodinách a lektoruje témata z oblasti náhradní rodinné péče. Má osobní zkušenosti s poručnickou péčí. Má zkušenosti s rozvojem schopností a dovedností u lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Žije v dlouholetém manželství a s mužem vychovávají tři děti.

Moderní pěstounství 
Jak doprovázet pěstouny, jaká jsou úskalí, jaké nejčastější překážky a jak pomoci se s nimi vypořádat?
Jaké otázky nás napadají při představě role pěstouna? Co vede lidi k rozhodnutí, být pěstounem? Je motivací peněžní odměna, seberealizace, nebo morální hodnoty daného člověka? Hodil bych se na to já sám? Na co bych si měl při rozhodování zda ano, dát pozor?


Vytvořte si webové stránky zdarma!