Konference Ars vivendi 2024

Konference nabízí odborné setkání pracovníkům v pomáhajících profesích -
vzdělávání, zdravotnictví a sociálních službách i široké veřejnosti


Nativitas, VŠAPs a Spolek přátel 5B 
zvou na 1. ročník konference 
Ars vivendi 2024

Termín: čtvrtek 7. 3. 2024 v čase 10:00 - 17:00

Místo konání konference: Vysoká škola aplikované psychologie (VŠAPs), Terezín, Akademická 409


Připraveno ve spolupráci s VŠAPs a Spolek přátel 5B - nezávislé uskupení, jehož jádro tvoří spolužáci 5. běhu studia MBA pro pedagogy a pomáhající profese pod IVPP s.r.o.


Příspěvek na konferenci včetně občerstvení - Coffee break
Na místě 500,- Kč
Předprodej 400,- Kč
Studenti, senioři a Příznivci Nativitas 350,- Kč

Účastí na konferenci podpoříte děti i seniory - výtěžek jde na náš dobročinný spolek Nativitas z.s.


Účastníci obdrží potvrzení účasti na odborné konferenci a absolvování 5 hodin dalšího vzdělávání
dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- možno uplatnit u zaměstnavatele

Vytvořte si webové stránky zdarma!